Select Page

Kategorija: Video

STAROST IZRAČUNA MODELA

WRF-ARW (Hrvatska):   08 h 54 min

WRF-NMM (Hrvatska):   04 h 22 min

WRF-NMM (J.Europa):   04 h 20 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca