S obzirom na promjene koje su izvršene u GFS modelu, a čiji produkti služe kao ulazni podaci za naše WRF modele, i s obzirom da su novosti u GFS modelu zaista brojne i vrlo bitne, opravdano je očekivati da će ponašanje WRF modela biti drugačije nego prije. Zbog toga, počevši od WRF-NMM 12z, 28.7.2010. podižemo verziju modela na 2010.7, iako zahvati na samom modelu nisu rađeni u odnosu na verziju 2010.5.

Smatramo da je opravdano očekivati da će naš WRF-NMM i WRF-ARW 2010.7 biti osjetno pouzdaniji nego u 2010.5 verziji. Ipak je riječ o 50 postotnom povećanju rezolucije ulaznih podataka u model, te o novoj PBL i konvektivnoj shemi, što bi trebalo dati kvalitetnije inicijalne i bočne ulazne podatke a time i pouzdaniju prognozu.