Nakon nadogradnje procesora i sistemske memorije u Crometeo WRF računalu dobili smo oko 70% više resursa nego prije. To nam je omogućilo povećanje simulacijskih domena za skoro dvostruko veći broj točaka. Povećali smo pritom i rezoluciju ARW modela na 12/4 kilometra kao i broj vertikalnih nivoa s 45 na 50. NMM model je dobio neznatno veću rezoluciju i ona sada iznosi za finiju domenu oko 3,95km ali je također povećan broj točaka domene pa ona pokriva veći geografski prostor. U novoj verziji također je dodana i nova vrsta podloge za jezera i druge kopnene vodene površine, koje se sad parametriziraju drugačije od morskih površina (modis_lakes).

Opisanim izmjenama na domenama cilj je dobiti veću prognostičku pouzdanost modela, udaljavanjem granica domena od interesnih područja. Nova inačica modela je 2013.8.

Jezgre modela su ostale iste, NMM i ARW v3.4.1, kao i sve korištene fizikalne i dinamičke sheme. Ostale planirane izmjene (WRF v3.5+, postprocessing, itd.) bit će implementirane sa sljedećom nadogradnjom modela koja će ići tijekom jeseni. Trenutačno nam je fokus napora usmjeren ka razvijanju novog web sučelja za MeteoAdriatic/Crometeo prognostičke materijale.

Crometeo WRF-NMM
domena 12km, domena 4km
namelist.input

Crometeo WRF-ARW
domena 12km, domena 4km
namelist.input