Jučer, 22. ožujka, s 12z runom, NCEP GFS je ažuriran na verziju v16. To je prva velika nadogradnja GFS modela dinamičke jezgre Finite Volume Cubed Sphere (FV3), koja je od lipnja 2019. zamijenila tradicionalnu spektralnu jezgru. Osim GFS jezgre nadograđen je i sustav asimilacije mjerenja Global Data Assimilation System (GDAS), a također u sustav je po prvi put integriran i globalni deterministički oceanski model, WAVEWATCH III wave model Multi_1. Neke od važnijih promjena s ovim ažuriranjem su:

  • Povećan broj vertikalnih nivoa modela sa 64 na 127
  • Povećana visina vrha modela s 55 na 80 kilometara
  • Nova shema parametrizacije gravitacijskih valova koje nije moguće eksplicitno razlučiti modelom
  • Nova PBL shema
  • Poboljšana radijacijska shema
  • Značajno poboljšan sistem asimilacije mjerenja
Dosadašnja evolucija GFS modela

Iz gornje slike je vidljivo da je zadnje povećanje broja vertikalnih nivoa bilo 2002. godine i odonda se taj broj nije povećavao. Stoga je GFSv16 nadogradnja prva u 17 godina s kojoj je poboljšana vertikalna razlučivost modela.

Tijekom faze testiranja, GFSv16 je pokazao poboljašnja u odnosu na prethodnu verziju, a cijeli popis novosti možete pročitati u službenom izvješću, te prezentaciju novosti i nekih rezultata testiranja ovdje.

Poboljšanje GFS sustava znači i općenito poboljšanje MeteoAdriatic modela, budući da se najveći dio ulaznih podataka u njih temelji na prognozi GFS modela. Stoga očekujemo da i naši modeli budu još malo točniji u odnosu na dosadašnji period. Osim toga, od 19. ožujka, u MeteoAdriatic ARW implementirano je još jedno poboljšanje. Ovaj put smo izmijenili model tako da odsad asimilira hidrometeore prognozirane putem GFS modela. To su omjeri mješanja naoblake i oborina po ulaznim nivoima modela, pa je tako početno stanje vodene pare i njezinog agregatnog stanja još preciznije formulirano na samom startu modela. Ova promjena trebala bi donijeti bolju reprezentaciju naoblake i oborina (a time i drugih procesa u modelu koji zavise o tim parametrima kao što je npr. kratkovalno zračenje i s njim vezane varijable) tijekom prvih sati simulacije.

Novi ulazni parametri u MeteoAdriatic ARW model