Danas je u Hrvatskom Saboru, jednoglasno izglasan prijedlog da se područje Dinare proglasi parkom prirode. Time je ova planina postala 12. park prirode u Hrvatskoj. U nacrtu zakona stoji obrazloženje:

“Zaštita područja masiva Dinare u kategoriji parka prirode od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku radi očuvanja izvornih prirodnih vrijednosti, bogate georaznolikosti, divljih vrsta flore i faune, endema te cjelokupne raznolikosti prirodnih staništa kao što su vodena staništa rijeke Krke i Cetine s njihovim pritocima, močvarna staništa, stijene i točila, šumska i špiljska staništa te drugih prirodnih vrijednosti proizašlih iz višestoljetne tradicije ljudskog korištenja prostora, poluprirodnih staništa, autohtonih pasmina i sorata te bogatog kulturnog i povijesnog naslijeđa sačuvanog u brojnim arheološkim nalazima i kulturno–povijesnim lokalitetima.

Zbog navedenoga ,masiv Dinare (Dinara, dio Troglavai Kamešnica), izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja (Hrvatačko, Paško i Vrličko)uz Cetinu, potrebno je proglasiti parkom prirode te tim režimom zaštite sačuvati iznimne i višestruke prirodne vrijednosti s vrijednim ekološkim obilježjima, naglašenim krajobraznim i kulturno-povijesnim vrijednostima, uz dopuštanje obavljanja određenih djelatnosti i radnji, u mjeri u kojoj se neće ugroziti njegova bitna obilježja i uloga ovoga prostora.”

Na karti je prikazano geografsko područje koje je obuhvaćeno novim parkom prirode:

Područje koje zahvaća novoproglašeni Park prirode Dinara. Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Ova naša planinska ljepotica time je konačno dobila pravni status kakav i zaslužuje, pa joj ovim putem čestitamo na ljepšim danima koji su pred njom!