Američko sveučilište The University of Alabama in Huntsville, The National Space Science & Technology Center, objavilo je mjesečno izvješće o globalnoj anomaliji temperature donje troposfere za siječanj 2021, koja iznosi +0,12°C, što je blago sniženje s +0,15°C iz prosinca. Važno je naglasiti da je dolaskom do siječnja 2021. započeo novi 30-godišnji period na kojem autori temelje prosjek, te je on sad definiran od 1991. do 2020. godine, kao posljednje okruglo trodekadno razdoblje. Zbog toga su podaci o anomaliji drugačiji nego su bili u proteklim izvješćima koja su se temeljila na prosjeku prethodnog trodekadnog razdoblja (1981.-2010.). Ova promjena referentnog razdoblja ne utječe na prikazane trendove. Linearni trend cijelog dataseta iznosi +0,136°C/dekada. Pad anomalije u odnosu na kraj 2020. posljedica je utjecaja La Nina faze u tropskom Pacifiku.

Trenutačno, server sveučilišta je nedostupan, te nismo u prilici dobaviti detaljnu analizu po geografskim područima. Kad to bude moguće, nadopunit ćemo tekst s uobičajenim podacima.

Novost je da odsad izrađujemo vlastiti grafički prikaz s više podataka nego što sadrže originalni grafovi iz UAH.

Na prikazanom grafu, punom plavom linijom s markerima su iscrtane srednje mjesečne vrijednosti globalne anomalije temperature donje troposfere, u odnosu na nov trideset-godišnji referentni period 1991.-2020. Puna crvena linija prikazuje centrirani 13-mjesečni pomični prosjek (rolling mean), dok crvena isprekidana linija prikazuje linearni trend od početka do kraja dostupnih podataka a njegova dekadna vrijednost napisana je u legendi. Dodatno, dodana su još dva polinoma viših stupnjeva (2. stupnja zelenom isprekidanom, i 3. stupnja plavom isprekidanom linijom). Oko linearnog trenda, sjenčano žutom bojom prikazana je zona jedne stadardne devijacije plus i minus u odnosu na liniju trenda.