Dva su događaja ovih dana u europskim meteorološkim krugovima koja dižu ponajviše prašine. Prvi je europski temperaturni rekord izmjeren na Siciliji, na agrometeorološkoj postaji Siracusa C. da Monasteri. Najviša temperatura 11. kolovoza je dosegla 48,8°C i time premašila rekordnu vrijednost iz Atene, 10. srpnja 1977. godine.

Izvor: http://www.sias.regione.sicilia.it/frameset_tmax.htm

Hoće li temperatura biti i priznata kao novi službeni europski rekord, ostaje da se vidi a što će se znati nakon službenog očitovanja Svjetske meteorološke organizacije koja mora izvršiti provjere (ubaždarenost postaje, postavljenost prema standardu, itd). Što se tiče sinoptičkih uvjeta koji su pogodovali događaju, oni su zaista bili iznimni, tako da s te strane prigovora mogućnosti da rekordna vrijednost bude zaista i dosegnuta previše nema. Na donje dvije slike su temeljni sinoptički uvjeti koji su prethodili ovom mjerenju (temperatura na 850hPa – skoro +30°C i relativna topografija 1000/500hPa) prema simulaciji našim operativnim modelom.

Drugi događaj tjedna je svakako mogućnost razvoja medicane-a u Crnom moru. U ovim trenucima u istočnom Crnom moru stvara se polje niskog tlaka kao posljedica pritjecanja hladne zračne mase sa sjevera nad iznimno toplu površinu mora. Tokom zadnjih dana značajan broj globalnih modela je sugerirao prelazak depresije u medicane s udarima vjetra preko 150 km/h, međutim s vremenom broj modela koji se priklanja tako ekstremnom rješenju je nešto manji.

Daljnji razvoj ove depresije prema hibridnoj (tj. prelazak iz striktno izvantropske u hibridnu izvantropsko/tropsku strukturu zavisit će ponajprije o raspoloživoj latentnoj toplini nastaloj temeljem inicirane konvekcije u zahvaćenom području. U ovom trenutku, dok ne budu na raspolaganju satelitske snimke sustava teško je procijeniti što će se događati u Crnom moru tijekom sljedećih dana. Ako se sustav razvije u hibridni, to će čini se biti prvi takav sustav u istočnom Crnom moru otkad postoje sustavna praćenja medicane-a:

Gornja slika: lokacije i učestalost nastanka medicanea, donja: gustoća staza medicanea, u periodu 1960.-2010. Izvor: Cavicchia, L., von Storch, H. & Gualdi, S. A long-term climatology of medicanes. Clim Dyn 43, 1183–1195 (2014).

Šanse za ostvarenje scenarija s moćnim medicaneom u Crnom moru sljedećih dana, smatramo da ipak nisu značajno visoke. Večeras tek pokoji model još sugerira takav razvoj događaja, kao primjerice kanadski GEM. Većina ostalih modela u ovom trenutku predviđa da se ciklonalni sustav neće značajno razviti, te će Crno more tako i dalje najvjerojatnije ostati medicane-free, do daljnjega.

Tlak zraka u regiji Crnog mora u subotu ujutro prema kanadskom modelu GEM. Izvor: https://meteologix.com