Grímsvötn je najaktivniji islandski vulkan. Islandska državna meteorološka služba je izdala upozorenje o zabilježenoj aktivnosti ovog vulkana iznad normalne razine. Izdano je žuto upozorenje, koje prema Svjetskoj organizaciji za praćenje vulkana znači povećanu razinu aktivnosti. Ostali islandski vulkani su na uobičajenim razinama aktivnosti (ukupno Island ima nešto preko 30 aktivnih vulkana – vidi katalog). Status vulkana na web stranicama Islandske meteorološke službe se obnavlja jednom dnevno, u 9 sati po UTC.

Grímsvötn-ova erupcija 2011. snimljena iz satelita

Znanstvenici marljivo rade na predviđanju budućih erupcija vulkana na način da prate znakove koje on daje i usporedbom s bazom takvih predznaka u prošlosti mogu predvidjeti kad bi se, otprilike, mogla dogoditi sljedeća erupcija i koliko bi mogla biti intenzivna. Vulkan Grímsvötn je u zadnjih 800 godina eruptirao oko 65 puta, a zadnja velika erupcija dogodila se 2011. godine. Prije nje, bilo je nekoliko manjih erupcija s periodom između 4 i 15 godina (2004., 1998., 1983.,…). Prethodne velike erupcije zabilježene su 1873. i 1619. godine.

Izvještaj meteorološke službe donosi informacije o pojačanoj seizmičkoj aktivnosti tijekom zadnjih mjesec dana, geotermalna aktivnost oko kratera je također povećana, i površinska deformacija je veća nego pred erupciju 2011. godine. Plinovi magme su detektirani tijekom ljetnih mjeseci, a bilježi se i anomalija razine vode subglacijalnog jezera uslijed jačeg otapanja leda zbog povećane temperature vulkana (ovaj vulkan leži ispod ledenjaka).

Vulkanolozi najavljuju da bi eventualna serija potresa u trajanju od nekoliko sati bila konačna najava da se magma kreće prema površini i da je slijedi vrlo skora erupcija. Ako dođe do erupcije i bude malog intenziteta, očekuje se da se oblak pepela kojeg vulkan izbaci ne protegne dalje od nekoliko desetaka kilometara od kratera vulkana. Međutim, navode da valja biti na oprezu, jer garancija da će erupcija biti mala ne postoji. U slučaju jače, vulkanski pepeo bi mogao uzrokovati zatvaranja zračnog prometa iznad široke zone i mnoge druge nevolje za stanovnike ove otočne države, poput erupcije iz 2011.