I središnji mjesec proljeća 2024. godine bio je znatno topliji od prosjeka. Anomalija temperature u regiji prema našoj numeričkoj simulaciji je iznosila +2,44°C što predstavlja treći najtopliji travanj od 1979. godine. Dugoročni trend temperature u regiji trenutačno iznosi +0,4058 °C po dekadi, što je daljnji porast u odnosu na prošli mjesec kad je bio +0,4031 °C/dekadi. Aktualni dijagrami anomalije temperature za travanj te dugoročni trend, prikazani su na slikama:

Na karti prostorne raspodjele temperaturne anomalije uočljivo je pozitivno odstupanje od prosjeka u gotovo cijelom području izračuna, a najviše vrijednosti anomalije zabilježene su na istoku simulacijskog područja. Odstupanja bliža prosjeku su simulirana nad morskim područjem domene modela.

Anomalije temperature u regiji u posljednja 24 mjeseca prikazane su na sljedećoj slici. Zamjetan je već dugi neprekinuti niz pozitivnih anomalija koji je započeo u lipnju prošle godine te sad traje punih 11 mjeseci, s kulminacijom odstupanja u veljači. Druga slika ispod pokazuje anomalije temperature svih mjeseci po godinama. Trenutačno se nalazimo u daleko najizraženijem višemjesečnom pozitivnom odstupanju temperature u usporedbi s prosjekom.

Oborinski promatrano, analiza anomalije travnja u regiji je pokazala umjereni manjak oborine za oko 30 mm u odnosu na prosjek:

Više oborine od prosjeka za travanj simulirano je u dijelu Slovenije i sjeverne Hrvatske, u talijanskom području rijeke Po te u Alpama i dijelovima Njemačke koji se nalaze unutar simulacijske domene. Drugdje je model većinom pokazao deficit oborine u odnosu na prosjek, ponegdje i značajan kao npr. u Hercegovini.

Anomalije mjesečnih oborina za regiju u globalu, za zadnja 24 mjeseca prikazane su na sljedećoj slici. Većih odstupanja nije bilo već dulje vrijeme, te se izmjenjuju malo vlažnija i malo sušnija razdoblja u odnosu na prosjek. Ipak, uz znatno više temperature od prosjeka izraženije je isparavanje vode s površine tla, pa je posljedično uočljiv regionalni deficit vode u tlu.

Standardni kutijasti dijagrami za travanj 2024. sa petnaest standardno praćenih meteoroloških parametara, prikazani su na sljedećoj slici:

Iz priloženog dijagrama je uočljivo značajno odstupanje većeg broja praćenih elemenata. U pozitivnom smislu znatno su odstupale temperatura zraka, tlak na morskoj razini, visina plohe 500 hPa, i relativna topografija 1000/500 hPa, a značajna negativna odstupanja su simulirana za relativnu vlažnost na 2m, količinu oborine, naoblaku, MLCAPE i relativnu vlažnost na 700 hPa.

Ostale publicirane klimatološke podatke iz projekta možete pronaći u našoj stalnoj rubrici za praćenje klime, ili u podacima CRD.