Select Page

Oznaka: meteorološki sateliti

Starost izračuna modela

WRF-ARW (Hrvatska):   03 h 40 min
WRF-NMM (Hrvatska):   11 h 40 min
WRF-NMM (J.Europa):   11 h 34 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca