Europska svemirska agencija (ESA) u suradnji s NASA dovršila je izradu novog satelita za različita daljinska geofizička mjerenja, Copernicus Sentinel-6. Ova misija imat će glavni zadatak precizno mjerenje razine svjetskih oceana i njihovu promjenu tokom vremena. Za potrebe mjerenja razine oceana koristit će se radarska tehnologija, a osim mjerenja razine mora Sentinel-6 će koristiti i instrumente za mjerenje atmosferskih podataka, te time pridonositi boljem poznavanju stanja atmosfere što u konačnici dovodi do točnijih vremenskih prognoza.

Priprema satelita u test centru kraj Munchena (foto: ESA)

Sentinel-6 će svakih 10 dana izmjeriti 95% površine svjetskih oceana s centimetarskom točnošću i na taj način davati uvid u globalnu razinu oceana te brzinu i smjer morskih struja i oceansku toplinsku energiju. To su sve kritična mjerenja za poboljšavanje točnosti klimatskih modela kao i za druge potrebe poput ključnih informacija za ribarsku industriju, obalni menadžment i zaštitu okoliša itd.

Očekujemo tako da Sentinel-6 bude vrijedan novi projekt za znanstvenu zajednicu i da omogući uvid u neke od ključnih klimatskih, te meteoroloških i oceanoloških podataka s točnošću i preciznošću kakvu dosad nismo imali. Sentinel-6 će “poletjeti” prema konačnoj orbiti visine 1336 kilometara, koristeći raketu SpaceX Falcon 9 raketu, a lansiranje se očekuje 10. studenog ako sve bude išlo po aktualnom planu.

Više o Sentinel-6 misiji čitajte na ESA web stranicama.