Select Page

Oznaka: orkansko jugo

STAROST IZRAČUNA MODELA

WRF-ARW (Hrvatska):   07 h 36 min

WRF-NMM (Hrvatska):   03 h 19 min

WRF-NMM (J.Europa):   03 h 13 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca