Select Page

Oznaka: orkansko jugo

STAROST IZRAČUNA MODELA

WRF-ARW (Hrvatska):   03 h 44 min

WRF-NMM (Hrvatska):   11 h 29 min

WRF-NMM (J.Europa):   11 h 25 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca