Select Page

Oznaka: orkansko jugo

Starost izračuna modela

WRF-ARW (Hrvatska):   03 h 55 min
WRF-NMM (Hrvatska):   11 h 55 min
WRF-NMM (J.Europa):   11 h 49 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca