Oznaka: WRF

Video serijal: WRF model za početnike

Na MeteoAdriatic Youtube kanalu objavljen je video serijal za korisnike koji se tek upoznaju s WRF modelom. Serijal je podijeljen u tematska videa gdje autor prolazi kroz sve potrebne korake, počevši od instalacije operativnog sustava, preko skidanja potrebnih softverskih paketa, kompajliranja istih, pokretanja WRF modela, izrade osnovnih grafičkih produkata, pa na kraju sve do osnovnog automatiziranja procesa pokretanja cijelog izrađenog sustava.

Read More
  • 1
  • 2