NCEP je objavio da je počevši danas od inicijalizacije 12 UTC, Global Ensemble Forecast System (GEFS) nadograđen na 12-tu inačicu ovog ensemble modela. Ensemble modeli se sastoje od većeg broja paralelnih integracija modela pri čemu se u svakom pojedinačnom članu mijenja neka od varijabli sustava kako bi se simuliralo slučajno raspršenje rezultata. Najčešće se varira početno stanje modela na slučajnom principu za vrlo mali iznos, što je dovoljno da se integracijom tijekom vremena promijeni u sve veće i veće međusobno odstupanje pojedinih članova.

Novosti su FV3 dinamička jezgra (dosad: GMS – Global Spectral Model), a za integraciju s oceanskim površinskim modelom (GWES) i modelom aerosola (NCAG) koristi se Unified Forecast System (UFS) Framework. Unaprijeđene su fizikalne parametrizacije, koristi se nova mikrofizika (GFDL), nova metoda pertubacije inicijalnih uvjeta, broj članova je povećan na 31 (sa 21), poboljšana je horizontalna rezolucija na 0.25°, poboljšana interpolacija grib2 datoteka. 00 UTC će biti “rastegnut” do 35 dana prognoze.

Današnja 12z GEFS v12 prognoza sa 30 članova za Split, temperatura zraka na 850hPa, izvor: wetterzentrale.de

Više detalja o novom ensemble modelu iz NCEP-a čitajte u objavi.