Američko sveučilište The University of Alabama in Huntsville, The National Space Science & Technology Center, objavilo je mjesečno izvješće o globalnoj anomaliji temperature donje troposfere za svibanj 2021, koja iznosi +0,08°C u odnosu na referentni interval 1991.-2020., što znači porast u odnosu na prošli mjesec kad je anomalija iznosila -0,05°C. Linearni trend cijelog dataseta sad iznosi +0,134°C/dekadi što je identična vrijednost trenda iz travnja.

Raspodjela odstupanja temperature od prosjeka na planeti u svibnju, prikazana je na sljedećoj slici.

Iz slike je vidljivo da je naša regija imala negativno odstupanje na sjeveru i blago pozitivno na krajnjem jugu u odnosu na normalu. Naša reanaliza WRF modelom dala je nešto niže prosječno odstupanje u regiji, od -1,38°C u odnosu na srednju vrijednost od 1979. godine. Najveće pozitivno odstupanje u svibnju je zabilježeno sjeveroistočno od nas, u sjeverozapadnoj Rusiji, dok je područje Engleskog kanala i Sjevernog mora imalo značajno negativno odstupanje od prosjeka.

Porast globalne anomalije u odnosu na travanj indikator je da je utjecaj La Nina faze na globalnu temperaturu pri kraju, te da će tijekom nekoliko sljedećih mjeseci porast globalne anomalije nastaviti rasti.

El Nino prognoza, ECMWF: