Greg Thompson, autor istoimene mikrofizikalne sheme u WRF modelu ovih dana je na WRF Githubu postavio pull request koji potencijalno donosi značajno poboljšanje početnih uvjeta simulacije. Naime, trenutačno pri tzv. hladnom startu modela nije poznata razdioba naoblake unutar domene, te su stoga i prvi rezultati shema zračenja, osobito kratkovalne ako je dan, bitno pogrešni. To dovodi do potrebe za značajno dugim periodom tzv. spin-up modela, u pravilu nekoliko sati, dok se naoblaka u simulaciji ne razvije do realističnih vrijednosti, a za svo to vrijeme su i proračuni zračenja dosta pogrešni. Spin-up period su prvi sati integracije modela tijekom kojih se fizikalni parametri u domeni prilagođavaju s grublje rezolucije ulaznih podataka na finiju rezoluciju mreže modela, te se u simulaciji tek kreiraju atmsoferski entiteti koji nisu bili vidljivi u inicijalnim podacima grubljeg modela.

Thompson je u pull requestu predložio metodu kojom bi se na temelju poznate relativne vlažnosti u domeni inicijalizirala naoblaka već prije početka integracije modela (zapravo, to bi uradio program real.exe koji se pokreće prije samog modela i služi za kreiranje inicijalnog stanja atmosfere u domeni). Thompson u diskusiji tvrdi da su inicijalni testovi pokazali dramatična poboljšanja, te da radi na pripremi pune dokumentacije za objavu u časopisu.

U kojoj bi verziji se ovo poboljšanje moglo pojaviti još nije poznato, ali naša je pretpostavka da će ono biti uključeno u verziju 4.3. Više o samim izmjenama možete saznati na linku. Implementacijom novog rješenja spin-up problemi u hladnom startu modela bi trebali biti značajno reducirani a time bi prvih nekoliko sati simulacije trebalo biti znatno točnije nego je to sada slučaj. Budući da u MeteoAdriaticu koristimo hladan start modela, ovo je prilično uzbudljiva vijest za nas.