Lipanj 2022. je 2. najtopliji lipanj u regiji od 1979. godine. U odnosu na prosjek 1979.-2022., lipanj 2022. imao je pozitivno odstupanje temperature od čak +3,19°C. Dugoročni trend temperature regije u istom periodu iznosi +0,3856°C/dekadi, što predstavlja blago smanjenje u odnosu na prošli mjesec kad je trend cijelog vremenskog niza iznosio +0,3863°C/dekadi.

Dijagrami anomalije temperature za lipanj te dugoročni trend, prikazani su na slikama:

Srednja mjesečna anomalija temperature od preko 3°C u odnosu na prosjek je zabilježena prvi put u zadnje dvije godine koliko prikazuje sljedeći graf te time predstavlja najveće odstupanje u tom pogledu:

Oborinski se nastavlja isti trend započet još u siječnju. Svi mjeseci redom tijekom ove kalendarske godine imali su deficit oborine, a ista situacija je reanalizom dobivena i u lipnju. Anomalija oborine u regiji u iznosu od -30mm svrstava ovaj lipanj na 8. mjesto najsušnijih lipnja od 1979., kako je vidljivo na sljedećoj slici:

Na sljedećoj slici su prikazane anomalije količine oborine u regiji tijekom posljednja 24 mjeseca. Uočljiv je dug niz od šest mjeseci s količinom oborine ispod dugoročnog klimatološkog prosjeka.

Sljedeća slika prikazuje 6-mjesečni neprekinut deficit oborine pomoću kutijastih dijagrama. Iz prikazanih dijagrama je vidljivo da su siječanj, ožujak, svibanj i lipanj imali deficit oborine u prvom kvartilu (odstupanje od prosjeka je značajno), dok su samo veljača te travanj (jedva) imali deficit koji je unutar interkvartilnog raspona.

Slično je deficitarno stanje i s naoblakom te se može reći da je proteklih 6 mjeseci bilo prilično vedro, te je broj sunčanih sati značajno premašio klimatološki prosjek. Na sljedećoj slici je prikazana mjesečna anomalija količine naoblake u regiji u zadnje dvije godine, a nakon nje slijedi mjesečna anomalija relativne vlažnosti koja također pokazuje 6-mjesečni niz ispodprosječnih vrijednosti:

Standardni kutijasti dijagrami sa petnaest standardno praćenih meteoroloških parametara, za lipanj 2022. prikazani su na sljedećoj slici:

Sa slike je vidljivo značajno odstupanje temperature u odnosu na prosjek (pozitivno), kao i temperature rosišta, visine 500 hPa, relativne topografije i oborive vode. Znatnu negativnu anomaliju reanaliza je zabilježila za relativnu vlažnost na 2m i na 700 hPa, te oborinu i naoblaku.

Ostale publicirane klimatološke podatke možete pronaći u našoj rubrici za praćenje klime, ili u podacima CRD projekta.