Srpanj 2022. je 3/4. najtopliji srpanj u regiji od 1979. godine. U odnosu na prosjek 1979.-2022., srpanj 2022. imao je pozitivno odstupanje temperature od +1,71°C, čime se nastavlja značajno toplije ljeto od klimatološke normale. Dugoročni trend temperature regije u istom periodu iznosi +0,3849°C/dekadi, što predstavlja blago smanjenje u odnosu na prošli mjesec kad je trend cijelog vremenskog niza iznosio +0,3856°C/dekadi.

Dijagrami anomalije temperature za srpanj te dugoročni trend, prikazani su na slikama:

Nakon hladnog početka i sredine proljeća, započeo je sad već dulji period iznaprosječnih temperatura u regiji koji je kulminirao u lipnju ali se nastavio i kroz srpanj s nešto manjim pozitivnim odstupanjem:

Oborinski se nastavlja isti trend započet još u siječnju. Svi mjeseci redom tijekom ove kalendarske godine imali su deficit oborine, a ista situacija je reanalizom dobivena i u srpnju. Anomalija oborine u regiji u iznosu od -25mm svrstava ovaj srpanj na 6/7. mjesto najsušnijih srpanja od 1979., kako pokazuje sljedeća slika:

Na sljedećoj slici su prikazane anomalije količine oborine u regiji tijekom posljednja 24 mjeseca. Uočljiv je dug niz od sedam mjeseci s količinom oborine ispod dugoročnog klimatološkog prosjeka.

Sljedeća slika prikazuje 6-mjesečni neprekinut deficit oborine pomoću kutijastih dijagrama. Iz prikazanih dijagrama je vidljivo da su siječanj, ožujak, svibanj, lipanj i srpanj imali deficit oborine u prvom kvartilu (odstupanje od prosjeka je značajno), dok su samo veljača te travanj (jedva) imali deficit koji je unutar interkvartilnog raspona.

Slično je deficitarno stanje i s naoblakom te se može reći da je proteklih 7 mjeseci bilo prilično vedro, te je broj sunčanih sati značajno premašio klimatološki prosjek. Na sljedećim slikama je prikazana mjesečna anomalija količine naoblake u regiji u zadnje dvije godine, te usporedba anomalije količine naoblake u regiji sa prethodnim srpnjima. Iz tog je dijagrama vidljivo da je ovogodišnji srpanj bio najvedriji od 1979. godine.

Slijedi prikaz mjesečne anomalije relativne vlažnosti koja također pokazuje dug, 7-mjesečni niz ispodprosječnih vrijednosti:

Standardni kutijasti dijagrami sa petnaest standardno praćenih meteoroloških parametara, za srpanj 2022. prikazani su na sljedećoj slici:

Sa slike je vidljivo značajno odstupanje temperature u odnosu na prosjek (pozitivno), tlaka zraka, visine 500 hPa te relativne topografije. Znatnu negativnu anomaliju reanaliza je zabilježila za relativnu vlažnost na 2m i na 700 hPa, te oborinu i naoblaku i vertikalno smicanje između prizemnog sloja i 6km visine.

Ostale publicirane klimatološke podatke možete pronaći u našoj rubrici za praćenje klime, ili u podacima CRD projekta.