Posljednji mjesec 2023. godine donio je nastavak toplijeg vremena od klimatološkog prosjeka našoj regiji. Odstupanje je ponovo bilo znatno te je anomalija temperature iznosila +2,23 °C u odnosu na normalu. Ovo prosinac 2023. svrstava na treće mjesto najtoplijih prosinaca od 1979. kad počinje naš simulacijski niz podataka. Dugoročni trend temperature u regiji trenutačno iznosi +0,3985 °C po dekadi, što je porast u odnosu na prošli mjesec kad je bio +0,3971 °C/dekada.

Aktualni dijagrami anomalije temperature za prosinac te dugoročni trend, prikazani su na slikama:

Na karti temperaturne anomalije uočljivo je kako je najveći dio regije bio topliji za 2-3 °C u odnosu na prosjek. Najveće odstupanje je zabilježeno u dijelu središnje Hrvatske (Kordun), te oko tromeđe Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Srbije. Također, i istok Srbije te dalje prema graničnom području Rumunjske i Bugarske simulirane su anomalije temperature iznad 3°C, dok su nešto niže vrijednosti simulirane na južnom dijelu Jadrana.

Anomalije temperature u regiji u posljednja 24 mjeseca prikazane su na sljedećoj slici. Zamjetan je već dugi niz pozitivnih anomalija koji je započeo u lipnju te sad traje punih 7 mjeseci bez prekida.

Oborinski promatrano, analiza anomalije prosinca u regiji je pokazala manjak oborine za oko 27 mm u odnosu na prosjek:

Analizirajući anomalije prostorno, vidljivo je značajno pozitivno odstupanje od prosjeka u Sloveniji i dalje u cijeloj alpskoj regiji te Mađarskoj, dok su južnije od oko 45-te paralele simulacijske domene izračunate manje količine oborine od prosjeka gotovo svuda. Najsušniji dio naše regije bili su južni Dinaridi, te zatim u širem području Jonsko more i zapadna obala Grčke.

Anomalije mjesečnih oborina za regiju u globalu, za zadnja 24 mjeseca prikazane su na sljedećoj slici.

Standardni kutijasti dijagrami za prosinac 2023. sa petnaest standardno praćenih meteoroloških parametara, prikazani su na sljedećoj slici:

Od analiziranih, pozitivno odstupanje izvan interkvartilnog raspona imali su sljedeći parametri: temperatura zraka, temperatura rosišta, relativna topografija 1000/500 hPa, strujanje na 300 hPa (mlazna struja), oboriva voda i visina plohe 500 hPa, dok su negativno odstupanje izvan interkvartilnog raspona nije zabilježeno niti u jednom od 15 praćenih elemenata. Rekordnih parametara za prosinac nije bilo.

Ostale publicirane klimatološke podatke iz projekta možete pronaći u našoj stalnoj rubrici za praćenje klime, ili u podacima CRD.