Studeni je šesti mjesec u nizu s temperaturom zraka višom od prosjeka u našoj regiji. Simulacija klime putem WRF modela pokazala je pozitivno odstupanje temperature od normale za 0,95 °C što ovaj studeni svrstava na 14. mjesto najtoplijih. Dugoročni trend temperature zraka nakon uklanjanja sezonalne varijacije raste, te sa zadnjim mjesečnim izračunom iznosi +0,3971 °C/dekadi, što je porast u odnosu na prethodni mjesec kad je iznosio +0,3957 °C/dekadi.

Aktualni dijagrami anomalije temperature za studeni te dugoročni trend, prikazani su na slikama:

Na karti temperaturne anomalije uočljivo je kako je najveći dio Hrvatske bio topliji za oko 1 °C u odnosu na prosjek. Najveće odstupanje je zabilježeno na otvorenom moru krajnjeg sjevernog Jadrana, dok je veći dio kopnene regije bio oko ili ispod anomalije od +1 °C. Najveće pozitivno odstupanje u široj regiji je simulirano u grčkom arhipelagu, dok su manje negativne anomalije bile prisutne u najvišem dijelu Alpa.

Anomalije temperature u regiji u posljednja 24 mjeseca prikazane su na sljedećoj slici. Zamjetan je već dugi niz pozitivnih anomalija koji je započeo u lipnju.

Oborinski promatrano, analiza anomalije studenog u regiji je pokazala pozitivno odstupanje za 55 mm u odnosu na prosjek, te je ovo jedan od kišnijih studenih od 1979. (8. najkišniji).

Analizirajući anomalije prostorno, vidljivo je značajno pozitivno odstupanje od prosjeka u području Dinarskog gorja. Nešto manje ali i dalje pozitivne anomalije prisutne su u većini nizinskih krajeva regije, dok je oko prosjeka bila većina Jadrana. Manja negativna odstupanja su simulirana u središnjoj Hrvatskoj i sjevernoj Sloveniji.

Anomalije mjesečnih oborina za regiju u globalu, za zadnja 24 mjeseca prikazane su na sljedećoj slici.

Standardni kutijasti dijagrami za studeni 2023. sa petnaest standardno praćenih meteoroloških parametara, prikazani su na sljedećoj slici:

Od analiziranih, pozitivno odstupanje izvan interkvartilnog raspona imali su sljedeći parametri: brzina vjetra i brzina udara vjetra, MLCAPE, relativna vlažnost na 700 hPa, visinsko strujanje na 300 hPa (mlazna struja) te vertikalno smicanje 0-6 km, dok su značajno negativno odstupanje imali tlak zraka reduciran na morsku razinu i visina plohe 500 hPa. Pritom su visinsko strujanje i smicanje imali rekordno visoke vrijednosti za studeni, što upućuje na iznimnu frontalnu aktivnost tijekom ovog mjeseca.

Ostale publicirane klimatološke podatke iz projekta možete pronaći u našoj stalnoj rubrici za praćenje klime, ili u podacima CRD.