U sklopu projekta Climate Research Database, standardnim WRF-ARW modelom, odrađena je klimatska reanaliza travnja 2019. Slijedi pregled nekih od rezultata reanalize ovim modelom.

Travanj 2019. nije se osobito isticao po meterološkim i klimatološkim uvjetima na području naše regije. Pretežno ciklonalna prva polovica mjeseca balansirana je pretežno anticiklonalnom drugom polovicom. Najizraženiji ciklonalni utjecaj zabilježen je oko 5. travnja, s pojavom ciklonalnog središta <1000hPa nad sjevernom Italijom:

ciklona

 

Kretanje srednjih dnevnih temperatura i tlaka zraka za Zagreb i Split dano je na sljedeća dva grafa:

ZG

ST

 

U usporedbi s prethodnih 17 godina, travanj 2019. nije se posebno isticao po najvažnijim meterološkim elementima. Dnevne sume oborine za Zagreb i Split:

dsoz

dsos

 

Srednje dnevne temperature zraka za Zagreb i Split u usporedbi s prethodnim godinama:

sdtz

sts

 

Brzine vjetra (srednje vrijednosti, svi smjerovi) u Splitu u usporedbi s prethodnim godinama:

bvs

 

Brzine udara bure, Prizna, u usporedbi s periodom do 2002. godine:

ubp

 

Mjesečni pregledi srednje naoblake, ukupne oborine, minimalne, srednje i maksimalne temperature, srednje brzine vjetra, srednjeg tlaka i srednje apsolutne topografije 500hPa u regiji, dani su na sljedećim kartama.

 

Srednja naoblaka i ukupna količina oborine u travnju 2019:

cldprec

 

Minimalna, srednja i maksimalna mjesečna temperatura zraka:

tmin

tmean

tmax

 

Srednja brzina vjetra:

wind

 

Srednji tlak i apsolutna topografija 500hPa:

press

 

 

Pregled osnovnih sinoptičkih polja u standardnom pregledniku, za travanj 2019: