Trend opadanja temperature zraka u regiji na godišnjoj bazi nastavio se je i ove godine, nakon rekordno tople 2019, čija je prosječna temperatura u regiji iznosila 14,898°C (*). 2020. je bila nešto hladnija s prosječnom temperaturom 14,582°C, a prosjek 2021. je iznosio 14,029 Celzijevih stupnjeva. To je skoro 1°C niže od 2019., što je na godišnjoj razini dosta značajno manja vrijednost. Ipak, to je još uvijek iznad srednje vrijednosti od 1979. do 2021. koja iznosi 13,800°C, pa tako anomalija temperature na godišnjoj razini iznosi +0,229°C. U odnosu na zadnjih 10-tak godina, 2021. je bila umjereno hladnija.

Usporedba temperature u regiji po godinama, prikazana je na slici:

Nakon dvije najtoplije godine u regiji od 1979. (2019. i 2018.), došlo je do smanjenja godišnjih temperatura, osobito u 2021.

Oborinski, godina nije previše odstupala od klimatološke normale. Prosječno je na 21 analiziranoj lokaciji palo 1039 mm oborine, što je malo više od prosjeka 1979.-2021. koji iznosi 1019 mm, te stoga oborinska anomalija za 2021. godinu iznosi +20 mm. Na slici je pokazana usporedba s ostalim godinama:

Anomalija ukupne količine oborine od +20 mm na godišnjoj razini dobro se uklapa u blago rastući trend ukupne oborine u regiji.

(*) Prosjek se temelji na aritmetičkoj sredini satnih vrijednosti na 21 lokaciji u regiji prema reanalizi WRF modelom. Izabrane lokacije koje svojim prosjekom predstavljaju klimu regije su Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Pula, Karlovac, Slavonski Brod, Šibenik, Dubrovnik, Vis, Ljubljana, Sarajevo, Mostar, Beograd, Gospić, Delnice, Mostar, Bari, Venecija i Graz.