Nakon studenog koji je bio topliji od klimatološke normale u regiji za oko 1°C, prosinac je smanjio pozitivnu anomaliju na svega 0,07°C iznad prosjeka, prema našoj standardnoj reanalizi klime WRF modelom. Dugoročni trend temperature regije kroz period 1979.-2021. iznosi +0,3952°C/dekadi, što je malo smanjenje sa izračuna od +0,3967°C/dekadi u studenome.

Anomalije temperature za prosinac te dugoročni trend, prikazani su na slikama:

Nakon kišovitog studenog s anomalijom regije od +36mm, i prosinac je bio kišovitiji od prosjeka uz identično pozitivno odstupanje oborine od prosjeka na mjesečnoj bazi. Usporedba srednje mjesečne količine oborine s prosincima prethodnih godina dana je na slici:

Standardni kutijasti dijagrami sa petnaest standardno praćenih meteoroloških parametara, za prosinac 2021 izgledaju ovako:

Iz kutijastih dijagrama je vidljivo da je prosinac 2021. bio mnogo vlažniji od normale (relativna vlažnost zraka), te je imao osjetno više naoblake i oborine od prosjeka. Tlak zraka je također bio izvan interkvarilnog raspona, u donjem prvom kvartalu, što znači da je prevladavao ciklonalni utjecaj više nego je uobičajeno. Mlazna struja i vertikalno smicanje imali su izraženo visoke srednje vrijednosti. Zanimljivo je primjetiti da je uz pozitivnu temperaturnu anomaliju (+0,07°C), na kutijastom dijagramu temperature prosinac ispod prosjeka. To je stoga, jer anomaliju temperature (+0,07°C) regije računamo kao aritmetičku srednju vrijednost, dok linija prosjeka u kutijastom dijagramu predstavlja medijan.

Ostale publicirane klimatološke podatke možete pronaći u našoj rubrici za praćenje klime, ili u podacima CRD projekta.