Nakon ažuriranja WRF-ARW modela na konfiguraciju 2021, vrijeme je da se osvježi i paleta proizvoda modela. Započeli smo s izmjenama na prognostičkim kartama, a s vremenom ćemo nastaviti odrađivati započet posao, kako na kartama tako i na drugim produktima iz modela. Prvi zadatak je bio pregledati log datoteke web servera i pronaći postoje li produkti u obliku karata koji imaju iznimno mali broj pregleda te bi se stoga mogli obustaviti. Ovaj korak je bitan, jer izrada ogromnog broja karata odnosi značajne računalne resurse koji se mogu upotrijebiti za druge, korisnije namjene, ako se neki od postojećih produkata ne koriste. Ne znamo koliko ćete nam vjerovati jer ne vjerujemo ni sami svojem računu, ali trenutačno naš stroj za WRF-ARW izrađuje u svakom runu 100.816 pojedinačnih karata (da, preko stotinu tisuća u svakom runu, odnosno preko 200 tisuća dnevno). Tome još možemo pribrojiti 4 dnevna runa NMM modela, no tu imamo samo jedan set karata, dok za ARW imamo 13 (d02) i 3 (d01)…

Uglavnom, nakon što smo detektirali nekoliko produkata koji nisu zanimljivi ni nama ni javnosti, isključili smo ih. Ukupno, desetak. Ako smo vam time ugasili izradu baš vašeg omiljenog produkta, bez kojeg nikako ne možete, javite nam se pa ćemo ga vratiti natrag.

Time smo malo olakšali posao GrADS softveru i sad te oslobođene resurse polako uvodimo natrag u aktivnost, kreiranjem novih produkata koji bi trebali biti zanimljiviji jer su standardnije korišteni u praksi. Evo što smo dosad izradili novo. U naslovima je navedeno ime produkta pod kojim se vode u našem sučelju za pregled karata (padajući izbornik “Svi produkti”).

Relativna topografija 1000/500 hPa, geopotencijal 850 hPa i satna oborina (količina i vrsta) – rt_1000_500

Ovo je karta za temeljnu sinoptičku analizu. Pokazuje nekoliko važnih sinoptičkih osobina u regiji. Bojom je prikazana debljina sloja između izobarnih ploha 1000 i 500 hektopaskala. Ova debljina je izravno proporcionalna srednjoj temperaturi tog sloja pa prema tome boje prikazuju tople i hladne zračne mase te njihove granice. Na granicama između dvije zračne mase, nalaze se atmosferske fronte. Linijama je prikazan geopotencijal (apsolutne topografija), tj visinu izobarne plohe od 850 hektopaskala. Ova ploha je otprilike u sredini ranije spomenutog sloja (ok, niže od sredine al nije naročito bitno). Te linije su stoga izohipse, i općenito pokazuju polja ciklonalnog kruženja zraka (oko nižih vrijednosti) ili anticiklonalnih (oko viših), pri čemu je strujanje relativno paralelno sa linijama i zrak se kreće tako da su niže vrijednosti s lijeve strane u odnosu na smjer strujanja (na našoj polutci). Kombinacijom smjera strujanja i temperature zračnih masa, možemo odrediti koja fronta je topla a koja hladna te u kom smjeru struji koja zračna masa. Tako primjerice na gornjoj slici možemo detektirati toplu advekciju negdje od Srbije do Ukrajine, budući da u tom smjeru imamo izohipse AT 850 i promjenu temperature zračne mase od tople prema hladnoj. U zapadnom Sredozemlju imamo advekciju hladne zračne mase sa sjeverozapada u sklopu kruženja oko Genovskog minimuma. Brojkama su naznačene satne količine oborine (plavkasto: kiša, bijelo: snijeg).

Mlazna struja 200 hPa – jet_200

Na visini oko 10 kilometara obično se nalaze područja relativno uskog ali snažnog strujanja zraka koje zovemo mlazna struja. Nju ovdje crtamo na plohi 200 hektopaskala. Bojom je prikazana brzina u metrima u sekundi a strelicama smjer strujanja. Sivim linijama je naznačen tlak zraka na razini mora. Osjenčane su brzine iznad 30 metara u sekundi a one sporije su ostavljene bijelom. Položaj mlazne struje u pravilu korelira s položajem frontalnih sustava ispod nje, odnosno nalazi se u području dinamičkih meteoroloških događanja. Vrlo su bitne situacije gdje mlazna struja meandrira po meridionalnom smjeru jer tad vidimo prijenose toplih i hladnih zračnih masa u više/niže zemljopisne širine, odnosno položaje dolina (mlazna struja ispupčena prema jugu) i grebena (prema sjeveru). Na gornjoj karti to nije toliko naglašeno, ali moguće je primjetiti da je u zapadnom Sredozemlju gdje je mlazna struja konkavnog oblika na karti prisutna hladnija zračna masa, dok je u istočnom Sredozemlju u području konveksnije mlazne struje – topla zračna masa (usporedba s gornjom kartom – prikazuju isti termin).

Akumulirana količina oborine (i snijega) od starta modela – prec_cumulative i snow_cumulative

Ukupna količina oborine od starta modela do trenutka koji se prikazuje na karti, iscrtana je na ove dvije karte. Na prvoj karti je sumirana sva oborina bez obzira na vrstu, a na drugoj je to samo snježna oborina. Pretpostavljamo da daljnje objašnjenje nije potrebno.

Sljedeće dvije karte nisu nove, već se crtaju malo drugačije u odnosu na ranije (“grfill” opcija umjesto “shaded”).

Visina terena maskirana u područje s padanjem snijega (u trenutačnom satu te akumulirano od starta modela) – snow_terrain i snow_terrain_acc

Najprije objašnjenje desne karte – ona u biti prikazuje istu stvar kao i prethodni produkt akumulirane količine snijega od starta modela, ali umjesto količine, bojom je prikazana visina terena na mjestu gdje je zabilježeno padanje snijega od starta modela. Usporedbom s prethodnom kartom desno (sličan termin) vidimo poklapanje područja sa akumuliranim padanjem snijega ali je informacija koju prikazuju boje drugačija. Ovaj pregled nam je koristan da bi odredili do koje bi nadmorske visine mogli očekivati pojavu snijega u određenom periodu. Lijeva karta prikazuje isto, samo se odnosi na određeni termin umjesto na cijeli period o starta modela do termina karte.

S vremenom očekujte još novih produkata i poboljšanja postojećih. Gore opisani novi i izmijenjeni produkti bit će dostupni na portalu s novim runom – od jutra (15. listopada).