Listopad je peti mjesec u nizu s temperaturom zraka višom od prosjeka u našoj regiji. Iza tri ljetna mjeseca s donekle umjerenim pozitivnim anomalijama temperature uslijedio je rujan koji je bio najtopliji od 1979. godine dokle seže naš simulacijski niz WRF modelom. Rujan je imao rekordnu anomaliju od +3,07°C u odnosu na normalu. Uslijedio je listopad koji je ponovio sve temperaturne karakteristike rujna; i listopad je bio daleko kalendarski najtopliji od početka simulacijskog perioda i imao je još veće odstupanje od prosjeka: +3,33°C. Dugoročni trend temperature zraka nakon uklanjanja sezonalne varijacije raste, te sa zadnjim mjesečnim izračunom iznosi +0,3957 °C/dekadi, što je porast u odnosu na prethodni mjesec kad je iznosio +0,3941 °C/dekadi. Time se ponovo približavamo linearnom trendu od +0,4 °C/dekadi, koji je bio prisutan u našim analizama sredinom 2021. nakon čega se smanjio ispod te vrijednosti.

Aktualni dijagrami anomalije temperature za listopad te dugoročni trend, prikazani su na slikama:

Na karti temperaturne anomalije uočljivo je kako je najveći dio Hrvatske bio topliji za 3 do 4 °C u odnosu na prosjek. Dijelovi središnje Hrvatske, sjeveroistočne BiH te središnje Srbije bili su topliji za više od 4 °C u odnosu na klimatološku normalu, a tek malo blaža pozitivna odstupanja su proračunata u području Crne Gore i otvorenog Jadrana.

Anomalije temperature u regiji u posljednja 24 mjeseca prikazane su na sljedećoj slici. Primjetno je kako je nakon kratke proljetne pauze kad je temperatura bila malo ispod prosjeka regije, započeo novi niz znatno toplijih mjeseci u kojem prednjače ovogodišnji rujan i listopad s anomalijama većima od 3 °C u odnosu na prosjek 1979-2022.

Oborinski promatrano, anomalija listopada bila je vrlo mala i iznosila je -2 mm u odnosu na klimatološku normalu.

Međutim, promatrajući anomalije prostorno, vidljivo je da je vrlo malo dijelova regije zaista imalo mala odstupanja od prosjeka. Dok je veći dio kopnene regije kao i Jadran imao osjetno sušniji listopad u usporedbi s klimatološkom normalom, velika pozitivna odstupanja su se pojavila u gorskom području, što se može objasniti s mnogo južnog i jugozapadnog strujanja vlažnog i toplog zraka, stvarajući orografsku naoblaku i oborinu.

Anomalije mjesečnih oborina za regiju u globalu, za zadnja 24 mjeseca prikazane su na sljedećoj slici.

Standardni kutijasti dijagrami za listopad 2023. sa petnaest standardno praćenih meteoroloških parametara, prikazani su na sljedećoj slici:

Pozitivno odstupanje izvan interkvartilnog raspona imali su sljedeći parametri: temperatura zraka (rekordna za listopad), relativna topografija 1000/500 hPa (rekordna za listopad), temperatura rosišta, MLCAPE, visina 500 hPa, oboriva voda, mlazna struja (strujanje na 300 hPa), te vertikalno smicanje 0-6 km, dok je značajno negativno odstupanje imao tlak zraka reduciran na morsku razinu.

Ostale publicirane klimatološke podatke iz projekta možete pronaći u našoj stalnoj rubrici za praćenje klime, ili u podacima CRD.