Iza ekstremnog odstupanja temperature u veljači od čak +4,18 °C u odnosu na normalu, i ožujak je bio topliji od prosjeka ali s nešto nižom anomalijom. Ona je iznosila +2,76°C i time predstavlja treći najtopliji ožujak od 1979. godine. Dugoročni trend temperature u regiji trenutačno iznosi +0,4031 °C po dekadi, što je porast u odnosu na prošli mjesec kad je bio +0,4011 °C/dekadi. Aktualni dijagrami anomalije temperature za ožujak te dugoročni trend, prikazani su na slikama:

Na karti prostorne raspodjele temperaturne anomalije uočljivo je pozitivno odstupanje od prosjeka u cijelom području izračuna, a najviše vrijednosti anomalije zabilježene su na sjeveroistoku simulacijskog područja. Odstupanja bliža prosjeku su simulirana nad morskim područjem domene modela.

Anomalije temperature u regiji u posljednja 24 mjeseca prikazane su na sljedećoj slici. Zamjetan je već dugi niz pozitivnih anomalija koji je započeo u lipnju te sad traje punih 10 mjeseci bez prekida, s kulminacijom odstupanja u veljači. Druga slika ispod pokazuje anomalije temperature svih mjeseci po godinama.

Oborinski promatrano, analiza anomalije ožujka u regiji je pokazala blagi višak oborine za oko 15 mm u odnosu na prosjek:

Više oborine od prosjeka simulirano je u području većeg dijela Jadrana,te posebno u talijanskom ravničarskom području na sjeveru te uz jugozapadnu obalu Apeninskog poluotoka. Drugdje je model većinom pokazao blagi deficit oborine u odnosu na prosjek.

Anomalije mjesečnih oborina za regiju u globalu, za zadnja 24 mjeseca prikazane su na sljedećoj slici. Većih odstupanja nije bilo već dulje vrijeme, no zadnja tri mjeseca su bila u blagom suficitu oborine.

Standardni kutijasti dijagrami za ožujak 2024. sa petnaest standardno praćenih meteoroloških parametara, prikazani su na sljedećoj slici:

Iz priloženog dijagrama je uočljivo značajno odstupanje većeg broja praćenih elemenata. U pozitivnom smislu znatno su odstupale temperatura zraka i temperatura rosišta, MLCAPE, relativna topografija 1000/500 hPa, relativna vlažnost na 700 hPa i oboriva voda, a značajna negativna odstupanja su simulirana za brzinu vjetra te tlak na morskoj razini.

Ostale publicirane klimatološke podatke iz projekta možete pronaći u našoj stalnoj rubrici za praćenje klime, ili u podacima CRD.