U sklopu projekta klimatske reanalize, obrađen je studeni 2018. Mjesec je obilježio značajan pad temperature krajem mjeseca kao posljedica pritjecanja polarne zračne mase sa sjeveroistoka uslijed izraženog gradijenta tlaka između sjeverozapada Europe i istočnog Sredozemlja. Na grafu je prikazano kretanje temperature zraka u Zagrebu tijekom listopada i studenog 2018.

Temperatura Zagreb studeni 2018.

 

Prema numeričkoj reanalizi, studeni je bio siromašan oborinama u sjevernim dijelovima Hrvatske te u Slavoniji, kao i u Vojvodini, Srbiji i sjevernoj BiH. Značajna količina kiše pala je u području Crne Gore, na krajnjem jugu Hrvatske i u području Kvarnera.

Oborine studeni 2018.

 

Na sljedeće dvije slike dan je pregled najnižih, najviših i srednjih mjesečnih temperatura zraka u regiji tijekom studenog 2018. Relativno niske minimalne vrijednosti uzrokovane su opisanim prodorom polarnog zraka krajem mjeseca.

Minimalna temperatura studeni 2018.

Maksimalna temperatura studeni 2018.

Prosječna temperatura studeni 2018.

 

Na karti srednje temperature vjetra uočljiv je karakterističan uzorak bure (maksimum vjetra u području sjevernog Jadrana, zavjetrinska strana Velebita), što znači da je tijekom studenog 2018. prevladavajući vjetar bio bura.

Prosječna brzina vjetra, studeni 2018.

 

Na grafu je prikazana modelirana brzina i smjer vjetra na lokaciji Prizna:

Vjetar Prizna studeni 2018.

 

Pregled osnovnih meteoroloških polja za studeni 2018: