Nakon 8 uzastopnih mjeseci s deficitom oborine u regiji u odnosu na klimatološki prosjek, rujan je donio preokret. I to kakav! U rujnu 2022. u našoj regiji je reanalizom klime mjeseca zabilježena anomalija količine oborine u iznosu od čak 98mm preko rujanskog prosjeka. To je svrstalo ovogodišnji rujan na prvo mjesto po količini oborine, u usporedbi s istim kalendarskim periodom, od 1979. godine. Hoće li to biti dovoljno da se nadoknadi negativna anomalija akumulirana u prethodnom dijelu godine, zavisit će o preostala tri mjeseca godine, koja bi ako budu kišnija od prosjeka mogla dovesti 2022. u ukupno kišniju godinu od normale ili barem u kategoriju normalno kišne. To je klasični paradoks statistike, jer je ova godina bila sve samo ne normalna po pitanju količine oborine.

Rujan 2022. je osim oborinski, prekinuo i niz mjeseci toplijih od klimatološke normale. Nakon 4 mjeseca iznadprosječnih temperatura u regiji, u rujnu 2022. ona je bila za 0,33°C niža u usporedbi s prosjekom cijelog reanaliziranog razdoblja (1979.-2021). Dugoročni trend temperature regije u istom periodu iznosi +0,3839°C/dekadi, što predstavlja blago smanjenje u odnosu na prošli mjesec kad je trend cijelog vremenskog niza iznosio +0,3843°C/dekadi.

Aktualni dijagrami anomalije temperature za rujan te dugoročni trend, prikazani su na slikama:

Anomalije temperature u regiji u posljednja 24 mjeseca prikazane su na sljedećoj slici. Od 9 mjeseci u 2022., tri mjeseca su bila nešto hladnija od prosjeka, dok je preostalih 6 bilo toplije, pri čemu jako odskače lipanj sa anomalijom većom od 3°C u odnosu na klimatski prosjek regije.

Kako je naglašeno u uvodu, najupečatljivija odlika klime ovog mjeseca bila je količina oborine po kojoj je ovogodišnji rujan najkišovitiji od 1979. godine, prema reanalizi WRF modelom. Usporedba ovogodišnjeg rujna s prethodnima po prosječnoj mjesečnoj količini oborine u regiji, prikazana je na sljedećoj slici. Anomalija u odnosu na prosjek iznosi +98 litara po četvornom metru.

Na sljedećoj slici su prikazane anomalije količine oborine u regiji tijekom posljednja 24 mjeseca. Uočljiv je dugi niz od osam mjeseci s količinom oborine ispod dugoročnog klimatološkog prosjeka, da bi posljednji analizirani mjesec taj negativni trend potpuno preokrenuo.

Ovogodišnji rujan je također rujan s najizraženijim strujenjem na 300hPa, kao i vertikalnim smicanjem između površinskog vjetra te onog na 6km visine. Oba ta parametra ukazuju da je naša regija bila pod jakim utjecajem frontalnih zona i s njima povezanih visinskih strujanja te advekcije vlažnog zraka, što objašnjava status najkišovitijeg rujna od 1979. godine. Na sljedeće dvije slike su usporedbe spomenutih parametara s ranijim godinama.

Standardni kutijasti dijagrami sa petnaest standardno praćenih meteoroloških parametara, za rujan 2022. prikazani su na sljedećoj slici:

Sa slike su uočljiva značajna odstupanja niza praćenih parametara, ponajprije spomenutih rekordnih vrijednosti anomalije oborine i visinskih strujanja te vertikalnog smicanja. Također, reanaliza je pokazala značajno odstupanje iznad prosjeka nestabilnosti zraka (MLCAPE), dok je tlak zraka na morskoj razini bio značajno ispod prosjeka za odnosni dio godine. Značajna odstupanja zabilježena su i za temperaturu rosišta na 2 m te relativnu vlažnost na 2 m (pozitivna anomalija), te visinu plohe 500 hPa (negativna anomalija). Ostali analizirani parametri tijekom rujna su bili unutar interkvartilnog raspona.

Ostale publicirane klimatološke podatke iz projekta možete pronaći u našoj stalnoj rubrici za praćenje klime, ili u podacima CRD.