Standardna reanaliza klime regije WRF modelom pokazala je da je rujan 2021. bio topliji za 0,55°C u odnosu na klimatološki prosjek 1979.-2020. Prvi jesenski mjesec tako započinje s toplijim vremenom od prosjeka, nakon što su i sva tri ljetna mjeseca završila s pozitivnim anomalijama temperature zraka.

Dugoročni trend temperature regije ponovo se smanjio ispod +0,4°C po dekadi te sad iznosi +0,3993°C/dekadi, nakon izračuna od +0,4005°C/dekadi u kolovozu. To je još uvijek znatno više od prosjeka planete koji iznosi otprilike +0,14°C po dekadi, a takva razlika u dugoročnom trendu naše regije u odnosu na globalni trend, zadržat će se, očito, još dugo vremena, budući da se je ovaj trend formiran kroz više od 40 godina relativno konstantnog zatopljenja (2. slika ispod). Ovakve razlike trenda temperature naše regije i ostatka planete pokazuju kako se mi nalazimo u jednom od najdinamičnijih područja svijeta po brzini promjene klime, dok je u većini ostalih dijelova planete to značajno sporije nego u nas. Razlog tome vjerojatno leži u regionalnoj promjeni strujanja, koje je u 80-tim i 90-tim godinama prošlog stoljeća bilo mnogo manje “južno” nego je to u recentnim godinama. Osjetno povećanje učestalosti južnih i jugozapadnih advekcijskih stanja koje donose toplu suptropsku zračnu masu porijeklom većinom sa sjevera Afrike, uzrokuje brži porast temperature regije u odnosu na promjene koje bi se događale samo zbog globalnog zatopljenja. Također, povećana učestalost južnih stanja očituje se i u nekim drugim, rjeđe diskutiranim učincima, kao što je na primjer pojava prljavih kiša koje talože saharski pijesak iz atmosfere na tlo.

Kao posljedica pretežnog utjecaja polja povišenog tlaka, rujan 2021. je u regiji oborinski bio prilično sušan, uz mjesečnu anomaliju oborine u regiji od -48 litre po četvornom metru u odnosu na srednju klimatološku vrijednost za rujan.

Standardni kutijasti dijagrami sa petnaest meteoroloških parametara posebno, za rujan 2021 izgledaju ovako:

Iz kutijastih dijagrama je vidljivo da je rujan najviše odstupao od normale u količini oborine (znatno sušnije od prosjeka), brzini vjetra (znatno manje vjetrovito od prosjeka), u tlaku zraka (znatno viši tlak od prosjeka), a zatim, iako statistički normalni, dosta su odstupali parametri poput visine izobarne plohe 500hPa i relativne topografije 1000/500hPa (pozitivne anomalije), te relativne vlažnosti, brzine vjetra na 300hPa (mlazne struje) i iznosa vertikalnog smicanja 0-6km (negativne anomalije).

Ostale publicirane klimatološke podatke možete pronaći u našoj rubrici za praćenje klime, ili u podacima CRD projekta.