Nakon jednog hladnijeg mjeseca od prosjeka (listopad), studeni je ponovo donio prosječnu temperaturu u regiji malo višu od klimatološke normale. Prema reanalizi klime regije WRF modelom, studeni 2021 je u odnosu na klimatološki prosjek zadnje 42 godine, bio topliji za 1,06°C i time je bio 12. najtopliji studeni u regiji od 1979. Dugoročni trend temperature regije iznosi +0,3967°C/dekadi, što je malo smanjenje sa izračuna od +0,3980°C/dekadi u listopadu.

Anomalije temperature za studeni te dugoročni trend, prikazani su na slikama:

Oborinski, studeni je bio kišovitiji od prosjeka uz pozitivnu anomaliju od +36mm oborine na mjesečnoj bazi, promatrano prosječno u regiji.

Značajnih odstupanja prosječnih mjesečnih meteoroloških parametara tijekom studenog nije bilo. Standardni kutijasti dijagrami sa petnaest meteoroloških parametara posebno, za studeni 2021 izgledaju ovako:

Iz kutijastih dijagrama je vidljivo da studeni nije znatno odstupao od normale u većini od 15 prikazanih meteoroloških parametara. Niti jedan od parametara nije outlier, a izvan interkvartilnog raspona se je našla relativna vlažnost na 700hPa te oboriva voda, parametri koji su imali značajno pozitivno odstupanje od normale.

Ostale publicirane klimatološke podatke možete pronaći u našoj rubrici za praćenje klime, ili u podacima CRD projekta.