Nakon tople jeseni i početka zime 2023. i prva dva mjeseca 2024. godine donila su nastavak toplijeg vremena od klimatološkog prosjeka našoj regiji. Odstupanje je u veljači bilo ekstremno te je anomalija temperature iznosila +4,18 °C u odnosu na normalu. Ovo veljaču 2024. svrstava na uvjerljivo prvo mjesto najtoplijih veljača od 1979., kad počinje naš simulacijski niz podataka. Dugoročni trend temperature u regiji trenutačno iznosi +0,4011 °C po dekadi, što je porast u odnosu na prošli mjesec kad je bio +0,3995 °C/dekadi. Time je linearni trend ponovo prešao vrijednost od +0,4 °C po dekadi, koju je zadnji puta imao u rujnu 2021. U usporedbi s kvaziglobalnim linearnim trendom (UAH) koji iznosi +0,15 °C/dekadi, naša regija se grije 2,7 puta brže.

Aktualni dijagrami anomalije temperature za veljaču te dugoročni trend, prikazani su na slikama:

Na karti prostorne raspodjele temperaturne anomalije uočljivo je kako je odstupanje srednje temperature toliko visoko da je u najvećem dijelu regije premašilo pretpostavljenu najveću boju anomalijske skale (> 5°C) Gotovo cijela Hrvatska imala je anomaliju iznad 5°C, dok je sjever i istok države bio topliji za iznimno visokih 6-7 °C u odnosu na prosjek. Najveća odstupanja su zabilježena na krajnjem sjeveroistoku simulacijske domene, i do +8 °C u odnosu na prosjek. Najmanja pozitivna odstupanja u simulacijskoj domeni su bila nad otvorenim Sredozemljem, ali i tamo praktično svuda iznad +1°C.

Anomalije temperature u regiji u posljednja 24 mjeseca prikazane su na sljedećoj slici. Zamjetan je već dugi niz pozitivnih anomalija koji je započeo u lipnju te sad traje punih 9 mjeseci bez prekida, s kulminacijom odstupanja u posljednjem analiziranom mjesecu. Druga slika ispod pokazuje anomalije temperature svih mjeseci po godinama. Tri zimska mjeseca (prosinac-siječanj-veljača) u prosjeku su bila toplija za oko 2,75 °C u usporedbi s prosjekom.

Oborinski promatrano, analiza anomalije veljače u regiji je pokazala mali višak oborine za oko 19 mm u odnosu na prosjek:

Karta prostorne anomalije oborine pokazuje značajnu neujednačenost u rasporedu, pri čemu su značajne pozitivne anomalije simulirane na sjeveru Italije i na sredozemnoj strani Apenina, kao i na dijelu južnost Jadrana i Crne Gore, dok je veći dio ostatka regije imao manje oborine od prosjeka.

Anomalije mjesečnih oborina za regiju u globalu, za zadnja 24 mjeseca prikazane su na sljedećoj slici. Većih odstupanja nije bilo već dulje, a posebno tijekom tri zimska mjeseca (prosinac, siječanj, veljača) koji su ukupno oborinski bili jako blizu klimatološke normale.

Standardni kutijasti dijagrami za veljaču 2024. sa petnaest standardno praćenih meteoroloških parametara, prikazani su na sljedećoj slici:

Iz priloženog dijagrama je vidljivo da je veljača bila ekstremna po mnogim parametrima, i to prvenstveno po temperaturi zraka, relativnoj topografiji 1000/500 hPa te oborivoj vodi, pri čemu je za te parametre veljača 2024. bila rekordna od 1979. godine između svih veljača. Veliko odstupanje, konkretno s 3. najvišom temperaturom rosišta od 1979. također pridonosi ekstremnosti ovog mjeseca. Izvan interkvartilnog raspona u pozitivnom smjeru našla se je i visina izobarne plohe 500 hPa, te relativna vlažnost na 700 hPa, dok anomalnih odstupanja izvan interkvartilne normale u negativnom smjeru ovog mjeseca nije bilo.

Ostale publicirane klimatološke podatke iz projekta možete pronaći u našoj stalnoj rubrici za praćenje klime, ili u podacima CRD.