Nakon tri ljetna mjeseca toplija od prosjeka, i prvi jesenski je nastavio započet niz, ali ovaj put s osjetno većom anomalijom u usporedbi s ljetom. Rujan je u regiji završio sa srednjim odstupanjem temperature od prosjeka za čak 3,07°C više od dugogodišnje klimatske normale (u našim analizama, za period 1979-2022). Ovakvo odstupanje svrstava rujan 2023. na 1. mjesto najtoplijih rujana od 1979. godine. Dugoročni trend temperature zraka nakon uklanjanja sezonalne varijacije raste te sa zadnjim mjesečnim izračunom iznosi +0,3941 °C/dekadi, što je porast u odnosu na prošli mjesec kad je iznosio +0,3931 °C/dekadi.

Aktualni dijagrami anomalije temperature za rujan te dugoročni trend, prikazani su na slikama:

Od ovog mjeseca u rubrici Praćenje klime publiciramo i manji broj produkata koji prikazuju mjesečna prostorna odstupanja od prosjeka praćenih elemenata na kartama regije. Na karti temperaturne anomalije uočljivo je da su istok Hrvatske i Vojvodina bilo područje s najvećim odstupanjem temperature od prosjeka i to za više od 4°C, dok su najmanja odstupanja proračunata na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana. U široj regiji, područje s najvećim pozitivnim odstupanjem prostire se prema srednjoj i istočnoj Europi, dok su temperature u okviru normalnih vrijednosti proračunate u dijelu otvorenog mora Sredozemlja.

Anomalije temperature u regiji u posljednja 24 mjeseca prikazane su na sljedećoj slici. Primjetno je kako je nakon kratke proljetne pauze kad je temperatura bila malo ispod prosjeka regije, započeo novi niz znatno toplijih mjeseci u kojem prednjači ovogodišnji rujan.

Osim što je bio topliji, rujan je bio i sušniji od prosjeka uz anomaliju od -33 milimetra u odnosu na prosjek regije, kako pokazuje sljedeća slika. Unatoč tome, za mjesec rujan vidljiv je osjetan pozitivan trend količine oborine kroz razdoblje 1979-2023.

Prostorno, naša analiza pokazuje sušnije uvjete u najvećem dijelu regije, pri čemu u deficitu oborine prednjače područja uz Jadran, dok su sjever Hrvatske, te područja prema istoku regije (Srbija, itd) uglavnom primila normalnu količinu rujanske kiše. Šire, primjetno je izraženo pozitivno odstupanje u području Grčke što je posljedica ekstremno kišnog početka mjeseca u tom području.

Anomalije mjesečnih oborina u regiji za zadnja 24 mjeseca prikazane su na sljedećoj slici.

Standardni kutijasti dijagrami za rujan 2023. sa petnaest standardno praćenih meteoroloških parametara, prikazani su na sljedećoj slici:

Pozitivno odstupanje izvan interkvartilnog raspona imali su sljedeći parametri: temperatura zraka, temperatura rosišta, visina 500 hPa, relativna topografija 1000/500 hPa, oboriva voda te udari vjetra, dok su značajno negativno odstupanje imala relativna vlažnost na 700 hPa. Pritom, odstupanje temperature, visine 500 hPa te relativne topografije rekordno je za rujan od 1979. godine.

Za razliku od uobičajenog izvješća o regionalnoj klimatskoj analizi mjeseca, ovaj put ćemo se dotaknuti i globalnih brojki za rujan. Naime, osim što je rujan bio ekstremno topao u odnosu na prosjek naše regije, slična situacija je zabilježena i za globalni prosjek temperature na planeti. Prema satelitskom nizu podataka sa sveučilišta The University of Alabama in Huntsville (UAH), globalna anomalija temperature donje troposfere oborila je sve dosadašnje rekorde odstupanja sa vrijednosti od čak +0,9°C u odnosu na referentni period 1991-2020, kako je prikazano na slici ispod.

Pritom je najveći doprinos ovakvom skoku došao upravo iz središnje Europe, iz Rusije i sa sjevera Kanade. Ta područja su imala najveće odstupanje od prosjeka za ovaj dio godine, kako je vidljivo sa sljedeće slike:

Sličan skok temperature vidljiv je i na setovima podataka dobivenih numeričkim reanalizama, kao npr. ERA5. Na slici ispod je prikazana usporedba globalne anomalije temperature ovogodišnjeg rujna na planeti s prethodećim rujnima, unatrag do 1940. godine. Komentar je suvišan …

Ostale publicirane klimatološke podatke iz projekta možete pronaći u našoj stalnoj rubrici za praćenje klime, ili u podacima CRD.