Klimatske promjene

 

MeteoAdriatic je započeo veliki projekt klimatske reanalize jugoistočne Europe. Plan projekta predviđa njegovo trajanje od dvije godine, pa bi završetak cijele studije trebao biti do kraja 2020. godine. Planom je obuhvaćena numerička reanaliza klime Hrvatske i okolice od minimalno 20 godina, koristeći WRF-ARW s ulaznim podacima CFSR (Climate Forecast System Reanalysis). Istraživanjem će se nastojati odgovoriti na nekoliko trenutačno najzanimljivijih pitanja vezanih za klimatske promjene:

  1. Mijenja li se klima tijekom posljednjih minimalno 20 godina na području Hrvatske i okolice statistički značajno
  2. Konkretnim brojčanim podacima izraziti koliko se je klima promijenila tijekom promatranog perioda
  3. Statistički prikazati promjene klime po njezinim pojedinim atributima (prosječna temperatura, učestalost pojave olujnih i orkanskih vjetrova, učestalost ekstrema oborina i sušnih razdoblja, učestalosti i intenziteta grmljavinskih oluja, prevladavajućeg vjetra itd.)
  4. Odrediti statističke parametre (korelacije i druge relevantne pokazatelje) klimatskih promjena

Također, projektom je predviđeno kreiranje iscrpne baze podataka koja će se konstantno nadopunjavati novim podacima tijekom vremena, te će praćenje promjena i trendova u budućnosti postati automatiziran proces na MeteoAdriatic portalu. Cijela baza podataka bit će na raspolaganju svim zainteresiranim korisnicima, a izradit će se i sučelje za efikasno pregledavanje baze.

Raspoloživost podataka predstavljat će iznimnu vrijednost za buduća znanstvena istraživanja kao i za potrebe operativne vremenske prognoze u smislu uspoređivanja aktualne situacije s povijesnim podacima, te za niz drugih aktivnosti u kojima postoji potreba za meteorološkim povijesnim podacima.

Kreirana baza povijesnih podataka bit će korištena i za potrebe strojnog učenja i primjene istog na unaprijeđivanje postojeće infrastrukture MeteoAdriatic sustava, uključujući i razvijanje novih sustava temeljenih na klasifikacijskim i regresijskim modelima strojnog učenja (machine learning/artificial intelligence systems).

Projekt predviđa generiranje modeliranih meteoroloških parametara za više stotina lokacija u Hrvatskoj i okolici pomoću WRF-ARW modela razmaka mreže 10 kilometara. Podaci će biti generirani u vremenskom koraku od jedan sat. Dostupnost podataka bit će omogućena u brojčanom obliku pomoću sql upita u bazu na sučelju za pregled, u grafičkom obliku pomoću predgeneriranih meteoroloških karata u vremenskom koraku od 6 sati, uključujući dnevne i mjesečne statističke elemente te opcionalno u grib2 obliku, što znači da će podaci postojati ne samo na predodabranim lokacijama već na cijelom području jugoistočne Europe. Arhivirani će biti podaci na području između 37° i 51° N zemljopisne širine, te 6° i 26° E zemljopisne dužine.

U izradi sučelja za pregled podataka reanalize moći će sudjelovati svi zainteresirani za projekt, budući da će sučelje biti publicirano kao open source projekt na GitHub servisu.

Primjedbe, pitanja, sugestije, prijedloge i ponude za suradnjom primamo na našu kontakt adresu toman@meteoadriatic.net