Američko sveučilište The University of Alabama in Huntsville, The National Space Science & Technology Center, objavilo je mjesečno izvješće o globalnoj anomaliji temperature donje troposfere za veljaču 2021, koja iznosi +0,20°C, što je porast s +0,12°C iz siječnja. Važno je naglasiti da je dolaskom do siječnja 2021. započeo novi 30-godišnji period na kojem autori temelje prosjek, te je on sad definiran od 1991. do 2020. godine, kao posljednje okruglo trodekadno razdoblje. Zbog toga su podaci o anomaliji drugačiji nego su bili u izvješćima prije 2021., a koja su se temeljila na prosjeku prethodnog trodekadnog razdoblja (1981.-2010.). Ova promjena referentnog razdoblja ne utječe na prikazane trendove. Linearni trend cijelog dataseta iznosi +0,135°C/dekada što je blago sniženje s +0,136°C/dekada iz siječnja.

Raspodjela odstupanja temperature od prosjeka na planeti u veljači, prikazana je na sljedećoj slici.

Naša regija ima odstupanje od oko +2°C u odnosu na normalu, što je u skladu s našom reanalizom WRF modelom (+2,55°C).