Nakon što smo krajem rujna 2020. na portal vratili WRF-NMM, kojeg nam je omogućio naš partner MeteoCentar osiguravši hardverske resurse za pokretanje ove inačice, danas je od 00Z runa model ažuriran na novu verziju. Poznato je da NCEP više ne održava NMM model već niz godina, no vrijedna ekipa iz Srbije na čelu s Ivanom Ristićem (Weather2), nastavila je s poboljšavanjem NMM jezgre modela. U zadnjoj inačici njihovih poboljšanja u originalan kod dodana je nova fizikalna shema koja simulira naoblaku i oborine.

WRF-NMM (Weather Research and Forecasting, Nonhydrostatic Mesoscale Model) je nehidrostatski model, razvijen iz prethodnih modela koji korijene vuku iz Beograda, još tamo 70-tih godina 20. stoljeća kad su prvi “domaći” računalni kod za rješavanje jednadžbi kretanja atmosfere (Limited Area Primitive Equation Model – LAPEM) napisali Fedor Mesinger i Zaviša Janjić. Uslijedilo je razdoblje usavršavanja, pa je tako napisan Hydrometeorological Intitute and Belgrade University model (HIBU), a zatim konačno i vrlo cijenjeni i još uvijek ponegdje u upotrebi model Eta (vidi npr. Mesinger i sur., 2016). Eta nije kratica već je grčko slovo, i model je pritom nazvan po tipu vertikalne koordinate (eta) koji siječe planinske prepreke sa svojim plohama, za razliku od praktično svih današnjih rješenja koja koriste sigma koordinate, koje slijede planinske prepreke, tj. previjaju se preko njih. Oni koji i danas koriste Eta model (s novim poboljšanjima) tvrde i dalje da veliki broj problema numeričkog modeliranja dolazi zapravo od sigma koordinata i da model baziran na eta koordinatama ima potencijalno bolje prognostičke performanse (vidi npr. Veljović & Mesinger, 2018).

Topografija i područje pokrivanja domene MeteoAdriatic WRF-NMM 2021 modela

Nakon Eta modela, Janjić i suradnici su nastavili razvoj NMM jezgre, a ona se je u velikoj mjeri temeljila na rješenjima Eta modela te kao i Eta radi na Arakawinom E-gridu. NMM je implementiran u WRF platformu s kojom dijeli dio koda sa ARW (Advanced Research WRF) jezgrom. Velika izmjena je bila promjena s eta na sigma vertikalne koordinate. Razvoj modela unutar NCEP-a je prekinut 2014. godine uslijed nedostatka daljnjeg financiranja, koje je tada usmjereno nakratko na NMM-B inačicu. Ovaj pokušaj da se napravi nešto na B-gridu nije doživio bitan uspjeh te je vrlo brzo i ovaj model završio svoj razvoj. Službena podrška za Eta/NMM/NMM-B slijed modela više ne postoji i za sad nema planova za daljnji razvoj ovog roda numeričkih modela za simulaciju atmosfere. Svejedno, kako je izvorni kod svih ovih modela otvoren, svatko može nastaviti rad na njima, pa tako postoje grupacije koje i danas rade na usavršavanju NMM, pa čak i Eta modela.

Nedavni dodatak Ristićeve mikrofizike u NMM je svakako izvrsna novost, te iako još nije prihvaćena u službeni WRF izvorni kod, Ristićeva inačica izvornog koda je dostupna na Githubu. To je i prilika da osvježimo naš NMM model s potencijalno boljim fizikalnim parametrizacijama, jer ekipa iz Weather2 obećava osjetno bolje rezultate u simulaciji stratiformne naoblake i magle, ali također i ponešto bolje ponašanje modela u konvektivnim situacijama. Tehničke detalje svoje mikrofizike, Ristić i Ivana Kordić opisuju u prezentaciji koja je dostupna na linku.

Osim izmjene originalne Eta mikrofizike sa Ristićevom verzijom, neznatno smo povećali horizontalnu rezoluciju modela (sa 0.0202° na 0.0195°) i ponešto povećali broj točaka domene (sa 300×320 na 316×336 točaka). Sve ove tri izmjene donose ponešto sporiji izračun u odnosu na verziju iz 2020., ali se nadamo da će i svaka od njih doprinjeti ponešto točnosti simulacije modela. Model i dalje koristi 40 vertikalnih nivoa, GFDL parametrizacije zračenja, MYJ i Eta similarity sheme za PBL i površinski sloj, te NOAH LSM za simulaciju procesa na tlu. Konvekcija je simulirana eksplicitno, bez kumulusnih parametrizacija. Inicijalni i bočni uvjeti dolaze u model fuzijom ICON i GFS podataka, svaka 2 sata, a model izrađuje po 72 sata ukupne prognoze stanja atmosfere u regiji.

Produkti modela mogu se pratiti na ovom linku.