Ovim člankom započinjemo seriju mjesečnih klimatskih reanaliza Hrvatske i okolne regije. Reanalize će se provoditi u sklopu velikog projekta klimatske reanalize regije za zadnjih 20-30 godina unatrag a podaci će se kontinuirano dodavati za nove mjesece tako da će projekt kasnije postati većim dijelom automatiziran. Reanaliza se provodi na mjesečnoj bazi pomoću WRF-ARW modela rezolucije 10 kilometara, a ulazni podaci u model dolaze iz CFSRv2 globalnog modela klimatske reanalize.

Prvi reanalizirani mjesec za kojega izrađujemo kratak pregled u obliku blog članka je listopad 2018.

Listopad 2018. je na našem području obilježilo nekoliko ciklona a posebice je značajna bila zadnja krajem mjeseca sa središtem u Genovskom zaljevu koja je uzrokovala orkansko jugo na Jadranu i lokalno velike količine kiše. Iznimna količina kiše uzrokovala je velike štete u Italiji, posebice u području Belluna a s ciklonalnom plimom i velikim gotovo rekordnim valovima na Jadranu, poplavljene su i praktično sve niske obale:

Jugo

Genovska ciklona

Prema modelu reanalize, ukupna mjesečna količina oborine u regiji se kreće od ispod 10mm u dijelovima Srbije i Mađarske, pa do ekstremnih ~400mm ponegdje u alpskom području:

Mjesečna oborina

Minimalne i maksimalne temperature te prosječna temperatura tijekom listopada prikazane su na sljedeće tri slike; mraz je zabilježen u gotovo cijelom kopnenom području regije, dok su maksimalne mjesečne temperature dosezale ponegdje u Slavoniji i do skoro ljetnih 27-28°C.

Minimalna temperatura

Maksimalna temperatura

Prosječna temperatura

Prosječna brzina vjetra prikazana je na sljedećoj slici:

Prosječna brzina vjetra

 

Za kraj, pregled meteoroloških karata listopada 2018. pomoću našeg standardnog javascript sučelja: