Jedini kišniji mjesec od prosjeka ove godine bio je rujan koji je značajno prebacio klimatološku količinu oborine. Međutim, vlažno razdoblje nije potrajalo te se u listopadu vratila već ustaljena ovogodišnja klima po tom parametru. Listopad je ponovo bio znatno sušniji od prosjeka i to s vrlo velikim deficitom od čak -75 mm u odnosu na klimatsku normalu. Temperaturno, listopad 2022. je u regiji bio ekstreman. Mjesečna anomalija iznosila je +2,4 °C u odnosu na prosjek, što je više od dosad najtoplijeg listopada, onog iz 2001. godine za oko 0,3 °C. Osim oborinski i temperaturno, znatna odstupanja od normale zabilježena su za većinu promatranih parametara, što svrstava ovaj listopad među iznimno neuobičajene središnje mjesece jeseni.

Dugoročni trend temperature regije u periodu 1979.-danas iznosi +0,3836°C/dekadi, što je neznatno smanjenje u odnosu na prošli mjesec kad je trend cijelog vremenskog niza iznosio +0,3839°C/dekadi. S obzirom na velik broj mjeseci s pozitivnom anomalijom tijekom zadnjih godinu dana, u sljedećoj analizi možemo očekivati da će dugoročni trend temperature ponovo početi rasti u odnosu na prethodni mjesec.

Aktualni dijagrami anomalije temperature za listopad te dugoročni trend, prikazani su na slikama:

Anomalije temperature u regiji u posljednja 24 mjeseca prikazane su na sljedećoj slici. Od 10 mjeseci u 2022., tri mjeseca su bila nešto hladnija od prosjeka, dok je preostalih 7 bilo toplije, pri čemu jako odskače lipanj sa anomalijom većom od 3 °C u odnosu na klimatski prosjek regije a slijedi ga listopad s anomalijom od +2,4 °C.

Koliko je listopad bio neobičan po temperaturi zraka zorno prikazuje sljedeći graf. Na njemu je prikazana modelirana temperatura zraka od 1.1.2022. do 1.11.2022. za Zagreb. S grafa je vidljivo da je od ~ sredine rujna pa do kraja listopada temperatura zraka gotovo konstantno rasla, poput porasta tijekom proljetnog razdoblja (naglašeno dodavanjem zelenih linija). Štoviše, nakon što je sredinom rujna minimalna modelirana temperatura povremeno padala do najnižih datumskih vrijednosti u bazi (od 1979.), krajem listopada maksimalne dnevne su dosezale najviše datumske vrijednosti (modelirani apsolutni datumski minimumi i maksimumi su prikazani s vanjskom plavom i crvenom isprekidanom linijom; unutarnje prikazuju prosječne datumske dnevne minimume i maksimume).

Vrlo sušnu godinu nastavio je nakon kratke pauze i listopad, koji je prema našoj reanalizi treći najsušniji listopad od 1979. Sušniji su bili samo 1995. te 2001. godine. Od ovog mjeseca na grafovima usporedbe mjeseca s prethodnim godinama, dodana je i linija linearnog trenda (isprekidana deblja siva) kao što je vidljivo na sljedećem grafu, te na prvom grafu iz ove objave (temperatura). Uočljivo je blago smanjenje količine oborina za listopad.

Na sljedećoj slici su prikazane anomalije količine oborine u regiji tijekom posljednja 24 mjeseca. Uočljiv je dugi niz od osam mjeseci s količinom oborine ispod dugoročnog klimatološkog prosjeka, da bi rujan donio privremenu pauzu tog negativnog trenda. Ipak, oborinsko vrijeme nije dugo potrajalo te je listopad ponovo bio vrlo sušan, i to s najvećom negativnom anomalijom ove godine – prva veća negativna mjesečna anomalija zabilježena je u studenom 2020.

Ovogodišnji listopad je prepun ekstremnih vrijednosti prosjeka po analiziranim parametrima. Po brzini vjetra, 2. je najmirniji listopad od 1979., iza 2001. godine u kojoj je modelirana brzina vjetra u bila najniža za listopad. Izostanak značajnog vjetra lagano je objasniti stabilnim anticiklonalnim poljem sa središtem u našoj neposrednoj blizini, koje je djelovalo veći dio listopada.

Visina geopotencijalnih ploha (apsolutna topografija) također je bila ekstremna. Listopadska ploha 500 hPa u prosjeku, nikad nije bila viša nego ove godine. Anomalija srednje vrijednosti u odnosu na prosjek je ogromnih 87 geopotencijalnih metara.

Stabilna anticiklona koja je dominirala regijom u listopadu, podigla je srednji prizemni tlak na 2. najviši tlak od 1979. kojeg dijeli s 1985. godinom:

Uslijed visoke temperature zraka i mnogo prizemne vlažnosti, temperatura rosišta je bila 2. najviša iza 2004.:

Standardni kutijasti dijagrami sa petnaest standardno praćenih meteoroloških parametara, za listopad 2022. prikazani su na sljedećoj slici:

Sa slike su uočljiva značajna odstupanja gotovo svih analiziranih elemenata. Unutar interkvartilnog raspona (normalne vrijednosti) našla su se samo dva parametra – relativna vlažnost na 2 metra te brzina strujanja na 300 hPa.

Ostale publicirane klimatološke podatke iz projekta možete pronaći u našoj stalnoj rubrici za praćenje klime, ili u podacima CRD.