Nakon tople jeseni i početka zime 2023., prvi mjesec 2024. godine donio je nastavak toplijeg vremena od klimatološkog prosjeka našoj regiji. Odstupanje je ponovo bilo poprilično te je anomalija temperature iznosila +1,85 °C u odnosu na normalu. Ovo siječanj 2024. svrstava na osmo mjesto najtoplijih siječanja od 1979., kad počinje naš simulacijski niz podataka. Dugoročni trend temperature u regiji trenutačno iznosi +0,3995 °C po dekadi, što je porast u odnosu na prošli mjesec kad je bio +0,3985 °C/dekada i uskoro možemo očekivati novi povratak na linearni trend preko 0,4°C po dekadi.

Aktualni dijagrami anomalije temperature za siječanj te dugoročni trend, prikazani su na slikama:

Na karti temperaturne anomalije uočljivo je kako je najveći dio regije bio topliji blizu 2 °C u odnosu na prosjek. Najveće odstupanje je zabilježeno u dijelu sjeverne i istočne Hrvatske, Vojvodine te istočne Srbije te zatim dalje u graničnom području Rumunjske i Bugarske. Visoka odstupanja su simulirana i u srednjoj i sjevernoj Italiji te na dijelu sjevernog i srednjeg Jadrana. Odstupanja nižeg od prosjeka nema nigdje u simulacijskom području, dok je jug NJemačke bio uglavnom temperaturno unutar prosjeka za siječanj.

Anomalije temperature u regiji u posljednja 24 mjeseca prikazane su na sljedećoj slici. Zamjetan je već dugi niz pozitivnih anomalija koji je započeo u lipnju te sad traje punih 8 mjeseci bez prekida.

Oborinski promatrano, analiza anomalije siječnja u regiji je pokazala mali višak oborine za oko 18 mm u odnosu na prosjek:

Analizirajući anomalije prostorno, vidljivo je značajno pozitivno odstupanje od prosjeka u području Dinarskog gorja i nizinskog dijela sjevera Italije. Najsušniji dio naše regije bili su dijelovi Jadrana te šire promatrano, općenito morsko područje simulacijske domene.

Anomalije mjesečnih oborina za regiju u globalu, za zadnja 24 mjeseca prikazane su na sljedećoj slici.

Standardni kutijasti dijagrami za siječanj 2024. sa petnaest standardno praćenih meteoroloških parametara, prikazani su na sljedećoj slici:

Od analiziranih, pozitivno odstupanje izvan interkvartilnog raspona imali su sljedeći parametri: temperatura zraka, relativna topografija 1000/500 hPa i MLCAPE te marginalno, visina 500 hPa, mlazna struja 300 hPa i vertikalno smicanje 0-6 km, dok su negativno odstupanje izvan interkvartilnog raspona imale relativna vlažnost na 2 m visine i naoblaka. Rekordnih parametara za siječanj nije bilo.

Ostale publicirane klimatološke podatke iz projekta možete pronaći u našoj stalnoj rubrici za praćenje klime, ili u podacima CRD.