Središnji jesenski mjesec nastupio je s hladnijim vremenom od prosjeka, nakon niza od 4 toplija mjeseca (lipanj-rujan). Prema reanalizi klime regije WRF modelom, listopad 2021 je u odnosu na klimatološki prosjek zadnje 42 godine, bio hladniji za -0,88°C i time je bio 10. najhladniji listopad u regiji od 1979. Dugoročni trend temperature regije iznosi +0,3980°C/dekadi, što je malo smanjenje sa izračuna od +0,3993°C/dekadi u rujnu. Niža temperatura od prosjeka posljedica je većinom pritjecanja hladne zračne mase sa istoka i sjeveroistoka. Na slici je prikazan prosječni tlak zraka u listopadu na području pokrivenom simulacijom našim modelom regionalne reanalize.

Vidljivo je da je osnovno obilježje vremena u regiji diktiralo anticiklonalno polje sjeveroistočno od nas, a ciklonalni procesi su se odvijali u Sredozemlju. U takvom rasporedu tlaka prema našem području je strujala svježa i relativno suha zračna masa iz crnomorske regije. Anomalije temperature za listopad te dugoročni trend, prikazani su na slikama:

Oborinski, listopad je bio prosječan uz tek malu negativnu anomaliju (-8 mm) oborine na mjesečnoj bazi, promatrano prosječno u regiji. To je dobar napredak nakon rujanskih -48 mm, pa se je stoga sušno razdoblje značajno ublažilo ili potpuno prekinulo.

Unatoč skoro pa prosječnoj količini kiše, pritjecala je većinom suha zračna masa, pa su temperatura rosišta i relativna vlažnost bile značajno ispod prosjeka, a također i pokazatelji nestabilnosti zraka (npr. CAPE). Uz to i vertikalno smicanje vjetra u dubokom sloju je bilo znatno ispod prosjeka. No ono što se najviše ističe u statistici mjeseca je brzina vjetra, koja je prema modeliranim podacima bila najviša ikad kao prosječna listopadna vrijednost, od 1979. godine. Srednja anomalija brzine vjetra iznosila je +0,67 metara u sekundi, a prosječna mjesečna brzina vjetra 3,9 m/s.

Za to je ponajviše zaslužan Jadran, osobito sjeverni, gdje je bilo dosta česte bure uslijed spomenute raspodjele tlaka zraka nad regijom. Na slici je prikazana sredna brzina vjetra u listopadu na području domene simulacije modelom (m/s).

Standardni kutijasti dijagrami sa petnaest meteoroloških parametara posebno, za listopad 2021 izgledaju ovako:

Iz kutijastih dijagrama je vidljivo da je listopad podosta odstupao od normale u većini od 15 prikazanih meteoroloških parametara. Značajno ispodprosječni parametri su bili temperatura, rosište, relativna vlažnost, MLCAPE (nestabilnost), oboriva voda, strujanje na 300hPa te vertikalno smicanje dubokog sloja, dok su značajno iznadprosječni bili srednja brzina vjetra i udari te količina naoblake.

Ostale publicirane klimatološke podatke možete pronaći u našoj rubrici za praćenje klime, ili u podacima CRD projekta.