Select Page

Oznaka: anomalija temperature

Starost izračuna modela

WRF-ARW (Hrvatska):   04 h 03 min

WRF-NMM (Hrvatska):   00 h 04 min

WRF-NMM (J.Europa):   11 h 57 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca