Select Page

Oznaka: anomalija temperature

STAROST IZRAČUNA MODELA

WRF-ARW (Hrvatska):   07 h 46 min

WRF-NMM (Hrvatska):   03 h 29 min

WRF-NMM (J.Europa):   03 h 23 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca