Američko sveučilište The University of Alabama in Huntsville, The National Space Science & Technology Center, objavilo je mjesečno izvješće o globalnoj anomaliji temperature donje troposfere za prosinac 2021, koja iznosi +0,21°C u odnosu na referentni interval 1991.-2020., što je porast u odnosu na prošli mjesec kad je anomalija iznosila +0,08°C. Linearni trend cijelog niza podataka iznosi +0,133°C/dekadi što je identična vrijednost u odnosu na trend izračunat prošlog mjeseca.

Izvor: https://www.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tlt/uahncdc_lt_6.0.txt

Raspodjela odstupanja temperature od prosjeka na planeti u prosincu, prikazana je na sljedećoj slici.

Izvor: https://www.nsstc.uah.edu/climate/

Prema raspodjeli anomalija, naša regija je imala neutralnu temperaturu u odnosu na normalu referentnog perioda 1991.-2020. Naša reanaliza WRF modelom dala je prosječno odstupanje u regiji u iznosu od +0,07°C u odnosu na srednju vrijednost od 1979. do 2020. godine, što je potpuno u skladu s UAH analizom mjesečne anomalije.

U prosincu 2021. nad Europom nije bilo značajnog pozitivnog odstupanja prosjeka temperature. Nešto topliji od klimatološke normale bio je zapad kontinenta. Sjever Europe je bio hladniji od prosjeka, ponegdje i ispod 2°C niže od normale. Najveće globalno pozitivno odstupanje u odnosu na prosjek zabilježeno je nad sjevernim Pacifikom, a najveće negativno u području Kanade.

Prema prognozi ENSO oscilacije, La Nina je upravo na vrhuncu svojeg djelovanja, a prelazak u El Nino fazu se očekuje na ljeto 2022.

El Nino prognoza, ECMWF: