Američko sveučilište The University of Alabama in Huntsville, The National Space Science & Technology Center, objavilo je mjesečno izvješće o globalnoj anomaliji temperature donje troposfere za veljaču 2022, koja iznosi 0,00°C u odnosu na referentni interval 1991.-2020., što je blagi pad u odnosu na prošli mjesec kad je anomalija iznosila +0,03°C. Linearni trend cijelog niza podataka iznosi +0,132°C/dekadi što je blago smanjenje u odnosu na trend izračunat prošlog mjeseca (+0,133°C/dekadi).

Izvor: https://www.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tlt/uahncdc_lt_6.0.txt

Raspodjela odstupanja temperature od prosjeka na planeti u veljači, prikazana je na sljedećoj slici.

Izvor: https://www.nsstc.uah.edu/climate/

Prema raspodjeli anomalija, naša regija je imala povišenu temperaturu za oko +1,5°C u odnosu na normalu referentnog perioda 1991.-2020. Naša reanaliza WRF modelom dala je prosječno odstupanje u regiji u iznosu od +1,52°C u odnosu na srednju vrijednost od 1979. do 2020. godine.

U Europi, tijekom veljače 2022. najveće pozitivno odstupanje temperature je zabilježeno nad jugom Francuske (>+2,5°C), a globalno u području Sibira (>3,5°C). U Europi, blago negativno odstupanje se pojavilo u Skandinaviji, a globalno je vrlo hladan bio sjeverni Atlantik i Kanada, pri čemu je najveća negativna anomalija veljače zabilježena između Grenlanda i Kanade (<-4,5°C).

Prema novoj prognozi ENSO oscilacije, još se malo produljuje intenzivno djelovanje La Nina faze te bi prema istoj postupno zagrijavanje istočnopacifičke regije trebalo početi u travnu, a prelazak u El Nino fazu se očekuje na ljeto.

El Nino prognoza, ECMWF: