DHMZ je na svojim web stranicama u javnost dao sjajnu vijest koja dolazi tek nekoliko dana nakon našeg teksta pod naslovom “Što možemo naučiti iz njemačkih/belgijskih poplava?”. U tekstu smo kritizirali internost države u poboljšanju zaštite od poplava, a sve u kontekstu povećanja potencijalne opasnosti od poplava uslijed promjene klime regije, kao i urbanizacije ruralnih područja, posebno oko riječnih slivova.

Nekoliko dana iza naše kritike DHMZ objavljuje svoj projekt u suradnji s Hrvatskim vodama – VEPAR, i on dolazi poput odgovora na našu kritiku upućenu državnoj nebrizi za ovaj problem. Pokazuje se ipak, da se nešto radi na tome, i stoga moramo uputiti čestitke Državnom hidrometeorološkom zavodu i Hrvatskim vodama koji su ispravno prepoznali problem i uložili ispravne napore kako bi se u budućnosti rizik od poplava u Hrvatskoj ublažio.

DHMZ tako navodi:

Projekt je pokrenut s ciljem prevencije katastrofalnih poplavnih događaja. Kroz 11 potprojekata, modernizirati će hidrološka mreža postaja, osigurat će se i sistematizirati dosad nedostajući podaci vezani za slivove, vodotoke, regulacijske i zaštitne vodne građevine, modernizirati i dograditi mreža hidroloških mjernih postaja, poboljšati prognostički modeli, izraditi i poboljšati studije upravljanja rizicima od poplava, nabaviti potrebna oprema za provedbu mjera obrane od poplava te educirati i informirati javnost.

Branka Ivančan Picek, ravnateljica Zavoda, naglasila je pritom: “Naša misija u ovom društvu je praćenje vremena, voda, klime, tla i analize pomoću kojih ćemo na vrijeme upozoriti cjelokupno društvo. Očekujemo da će ovaj projekt dovesti do poboljšanja i unapređenja numeričkih i matematičkih modela za prognozu poplava. Izuzetno nam je drago što će to rezultirati još jednim kvalitetnim proizvodom za Republiku Hrvatsku i dobrobit svih građana.

Iz DHMZ-a su tako pokazali da upravo ono što smo naveli kao glavnu problematiku u tekstu – procjenu vjerojatnosti nastanka poplava na nekom području kroz modeliranje, te posljedično djelovanje izgradnjom sustava zaštite na tako određenim rizičnim područjima – razumiju kao bitan klimatološki problem za Hrvatsku te da će projektima kao što je VEPAR posljedice budućih ekstremnih količina kiše na području Hrvatske predstavljati manji materijalni gubitak i najvažnije, da će ljudski životi biti u manjoj opasnosti nego je to danas. Stoga još jednom čestitamo DHMZ-u i Hrvatskim vodama na novom i izuzetno važnom projektu.