Select Page

Oznaka: klimatske promjene

STAROST IZRAČUNA MODELA

WRF-ARW (Hrvatska):   09 h 29 min

WRF-NMM (Hrvatska):   05 h 34 min

WRF-NMM (J.Europa):   06 h 05 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca