Select Page

Oznaka: klimatske promjene

STAROST IZRAČUNA MODELA

WRF-ARW (Hrvatska):   04 h 31 min

WRF-NMM (Hrvatska):   00 h 46 min

WRF-NMM (J.Europa):   00 h 42 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca