Select Page

Oznaka: klimatske promjene

STAROST IZRAČUNA MODELA

WRF-ARW (Hrvatska):   07 h 21 min

WRF-NMM (Hrvatska):   02 h 49 min

WRF-NMM (J.Europa):   02 h 47 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca